BR

Carregando...

СПОМЕНЪТ VІІІ

97 visualizações

Carregando...

Carregando...

É possível avaliar quando o vídeo for alugado.
Este recurso não está disponível no momento. Tente novamente mais tarde.
Publicado em 8 de mai de 2009

Показана е позицията на проф. дфн Иван Лалов за създаването на Школата по физика на кондензираната материя във Варна; на проф. дфн Елена Ватева и проф. дфн Димитър Стоянов за ръководството на Единния център по физика към БАН и на Боян Стоянов и доц. д-р Огнян Иванов за повърхнинният акустоелектричен ефект, открит от акад. Милко Борисов. Филмът е създаден в Музея по история на физическите науки в България при Института по физика на твърдото тяло - БАН през 2009 година. http://www.issp.bas.bg

Carregando...

para adicionar este vídeo à playlist "Assistir mais tarde"

Adicionar a

Carregando playlists...