TW

Loading...

Kulturnat i Gilleleje 2014

172 views

Loading...

Loading...

Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.
Published on Aug 31, 2014

Enhedslisten til Kulturnat 30. august 2014.
Med focus på velfærd, hav - og fiskeripolitik.

Ø – HAVET
ENHEDSLISTENS hav og fiskeripolitik

Helt overordnet bygger Enhedslistens hav- og fiskeripolitik på to grundprincipper:

1. Det menneskelige fodaftryk på havmiljøet skal være så lille som muligt og må aldrig overskride havets bæreevne.
2. Befolkningens fælles ejendomsret til havets ressourcer skal gå foran enkeltpersoners private ejendomsret.
Disse principper indebærer:
1. Viden frem for bureaukrati
Fiskeriet skal reguleres på grundlag af videnskabelig dokumentation og fremtidssikring af de fælles marine økosystemer frem for bureaukratiske kvotesystemer og lignende.
2. Havbunden skal skånes
Havbundsødelæggende aktiviteter som bundtrawlsfiskeri skal udfases og sand og grus udvinding må kun forgå i områder, der har mindst biologisk betydning.
3. Ingen ejer havet
Samfundet skal bestemme over ressourceudnyttelsen - ikke kapitalinteresser
4. Sund, fremtidssikret mad til danskerne
Fiskeriet skal først og fremmest forsyne lokale behov med lokalt fanget, kvalitets fisk.

Ø-HAVET

Enhedslistens hav- og fiskeripolitiske program
Bæredygtig, demokratisk fremtidssikring af havmiljø, havnatur, fiskerierhverv og fiskebestande
Det er Enhedslistens vision at fiskeriet i Danmark skal sikre et vægtigt bidrag til beskæftigelsen, bidrage til liv i lokalsamfundene omkring kysterne og sikre sunde fiskebestande i de danske farvande.

Vi vil arbejde for en høj beskæftigelse i fiskeriet, dels langt flere fiskere end der er i dag og dels lokal forarbejdning af fiskeprodukter, så fiskeriet bidrager til beskæftigelse lokalt.
Grøn omstilling af fiskeriet

De seneste mange års dansk fiskeripolitik har trukket i den forkerte retning, både i forhold til beskæftigelse og bæredygtighed
Enhedslisten ønsker grundlæggende at gentænke fiskeripolitikken. Konkret foreslår vi:
De omsættelige fiskekvoter skal afskaffes, og erstattes med 1: fredningen af de biologisk set vigtigste områder, 2: genopretning og skabelse af berigede biologiske nicheområder, og 3: optimal tilpasning af fartøjer og fangstredskaber til den givne fiskeriindsats.
Kystfiskeriet skal sikres sine egne områder indenfor de kystnære zoner fritaget for de gængse kvotaordninger. Kattegat og de indre farvande skal forbeholdes de mindre både og de skånsomme fiskeredskaber. Dette vil sikre, at flere fiskere kommer i arbejde på flere mindre både med metoder, der tillader større fangst og større fiskebestande end i dag.

Produced with CyberLink PowerDirector 10

Loading...

When autoplay is enabled, a suggested video will automatically play next.

Up next


to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...