Loading...

Video Promovuese e FASTIP 2011 (titra anglisht )

2,621 views

Loading...

Loading...

Loading...

Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.
Published on Jul 28, 2011

FASTIP është i pari fakultet në Shqipëri ku integrohen në raporte të barabarta studimet akademike me trajnimin praktik në vendin e punës.


I hapur që në tetor 2008, FASTIP bazohet në konceptin e suksesshëm të studimit dual praktikuar për herë të parë nga Akademite profesionale në Landin e Baden-Würtemberg, Gjermani, më shumë se 30 vite më parë.


FASTIP është i vetmi institucion i arsimit të lartë publik në Shqipëri që e zhvillon mësimin vetëm në gjuhën angleze dhe vetëm nga pedagogë të huaj.

ASTIP-i u hap me V.K.M Nr. 827 datë 11.06.2008 "Për hapjen pranë Universitetit "Aleksandër Moisiu", Durrës të "Fakultetit të Studimeve të Integruara me Praktikën" (FASTIP) dhe për mënyrën e funksionimit të tij në periudhën kalimtare", në kuadrin e projektit "Zhvillim i qëndrueshëm ekonomik përmes arsimit profesional" që qeveria shqiptare ka ndërmarrë në bashkëpunim me qeverinë gjermane dhe nën kujdesin e GTZ-së. Si bazë për ngritjen e FASTIP-it është marrë përvoja më e mirë Gjermane e Akademive profesionale të Landit Baden-Würtemberg.

Organ kolegjial dhe autoritet drejtues i FASTIP-it është Këshilli i Fakultetit. Ai kryesohet nga Rektori i Universitetit "Aleksandër Moisiu" dhe ka një përfaqësim të barabartë në numër të përfaqësuesve të biznesit, të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës dhe të personelit akademik.

Karakteristikë thelbësore e këtij fakulteti dual është kombinimi i njohurive që merren në fakultet me ato të marra nga trajnimi praktik nëpër kompani apo ndërrmarje të ndryshme. Programi i studimit zgjat tre vjet dhe është i ndarë në gjashtë semestra ku çdo semestër zgjat 12 javë studim akademik dhe alternohet me fazat e trajnimit praktik në firmë, të cilat zgjasin 14 javë. FASTIP-i ofron arsimimin akademik përkatës me module 2- javore të cilat zhvillohen tërësisht në gjuhën angleze nga profesorë të ftuar ndërkombëtarë. Përsa i përket praktikës, bazohet në një plan të hartuar bashkarisht nga firma e trajnimit dhe fakulteti. Pas këtyre tre viteve studenti krahas diplomës Bachelor of Arts të Universitetit të Durrësit do të marrë ndërkohë edhe përvojën praktike duke krijuar kështu një bazë të shkëlqyer për startin në jetën profesionale.
FASTIP-i financohet kryesisht nga buxheti i shtetit ndërsa kompanitë trajnuese kontribuojnë me një tarifë për çdo student që mbështesin, të ardhura të cilat shërbejnë për të afruar pranë FASTIP-it lektorë të kualifikuar për një mësimdhënie bashkëkohore; ndërsa studentët paguajnë tarifën normale të shkollimt për institucionet e arsimit të lartë ne Shqipëri.
Programet e ofruara janë: Menaxhimi i Bankave, Hoteleri-Turizmi dhe Menaxhimi i Ndërmarrjeve të Vogla e të Mesme; programe të cilat për pjesën teorike ofrojnë njohuritë e nevojshme mësimore në fushën e ekonomisë dhe menaxhimit, ndërsa pranë firmave studentët praktikojnë bazat teorike.

FASTIP-i filloi aktivitetin akademik me degën e Menaxhimit të Bankave, në tetor 2008, ndërsa në tetor 2010 u hapën dhe dy degët e tjera.

Kriteret për të vazhduar studimet pranë FASTIP-it janë: * njohja e mirë e gjuhës angleze * përfundimi i maturës shtetërore me sukses * kontrata me kompaninë trajnuese * nota mesatare mbi 7.00
Për vitin akademik 2011 - 2012, kandidatët për studentë pranë FASTIP do ti nënshtrohen një konkusi bazur në udhëzimin e MASH nr. 22 datë 06/07/2011 për: "Zhvillimin e konkurseve të pranimit, tarifën e regjstrimit për konkurim në disa programe studimi të ciklit të parë me kohë të plotë në institucionet publike të arsimit të lartë, viti akademik 2011 - 2012".
Rregullore për zhvillimin e konkurseve të pranimit në Fakultetin e Studimeve të Integruara me Praktikën (FASTIP), Durrës. Viti akademik 2011 - 2012

  • Category

  • License

    • Standard YouTube License

Loading...


to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...