Loading...

Như Ý Bảo Luân Vương Đà Ra Ni (Tiếng Phạn) (Cách Phát Âm Trong Phần Description)

43,472 views

Loading...

Loading...

Loading...

Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.
Published on Jun 23, 2012

Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni (hay còn gọi là Vô Chướng Ngại Quán Tự Tại Liên Hoa Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni Tâm Chú hay Quán Tự Tại Bồ Tát Như Ý Tâm Đà La Ni Chú):

Tiếng Phạn:

Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya
Nama āryā-valokite-śvarāya bodhi-sattvāya mahā-sattvāya mahā-karuṇikāya
Tadyathā: Oṃ cakra-varti cintāmaṇi mahā-padme, ru ru tiṣṭha jvala, ākarṣāya hūṃ phat ̣svāhā. Oṃ padma cintā-maṇi jvala hūṃ. Oṃ varada padme hūṃ.

Dạy Cách Phát Âm "Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni" theo Tiếng Việt:

Nam mô bút đa da, Nam mô đa rờ ma da, Nam mô xăng ga da
Nam ma a rờ da, va lô ki tê soa ra da, bô đi xát toa da, ma ha xát toa da, ma ha ka ru ni ka ya. Ta đi da tha: Ôm cha kờ ra va rờ ti, chin ta ma ni, ma ha pat mê, ru ru ti sờ tha, troa la, a ka rờ sa da hum, phat xoa ha. Ôm pat ma, chin ta ma ni troa la hum. Ôm va ra đa pat mê hum.

Tiếng Việt:

NamMô Phật Đà Da,

NamMô Đạt Ma Da,

Nam Mô Tăng Già Da,

Nam Mô Quán Tự Tại Bồ Tát, Cụ Đại Bi

Tâm Giả, Đát Điệt Tha. Án Chước Yết Ra Phạt Để,

Chấn Đa Mạt Ni, Ma Ha Bát Đẳng Mế, Rô Rô Rô Rô,

Để Sắc Tra Thước Ra A Yết Rị, Sa Dạ Hồng Phấn Tra

Tá Ha. Án Bát Đạp Ma Chấn Đa Mạt Ni, Thước Ra

Hồng. Án Bát Lặc đà, Bát Đẳng Mế Hồng.

www.phatam.com , trang Phật Giáo mới (2011), rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang này còn có những Video và Audio Phật Giáo khác như: Sách Nói, Phim Phật Giáo, Kinh Chú... Tất cả những tài liệu Phật Giáo trong trang này được cho phép tải về miễn phí dưới dạng Video và Audio (MP3, CD), rất tiện cho việc nghe, xem và phổ biến Phật Giáo. Nam Mô A Di Đà Phật

Loading...


to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...