Loading...

#เสริมสร้างกัน #คริสตจักรต้องการคนแบบใด #สร้างชีวิต

คำเทศนา คนแบบนี้ที่คริสตจักรต้องการ (กิจการฯ 18:24-28)

4,133 views

Loading...

Loading...

Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.
Published on Sep 30, 2019

คริสตจักรเป็นเหมือนร่างกายที่ประกอบไปด้วยอวัยวะต่างๆ โดยมีพระเยซูคริสต์เป็นศีรษะ ผู้เชื่อแต่ละคนจึงมีผลต่อกันและกัน ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม แล้วเราควรเป็นคนแบบใดที่จะเสริมสร้างกันและกันในพระกายเพื่อคริสตจักรของพระเจ้า สามารถเรียนรู้ได้จากพระธรรมตอนนี้
#เสริมสร้างกัน #คริสตจักรต้องการคนแบบใด #สร้างชีวิต

คำเทศนา @ คริสตจักรสานสัมพันธ์ธนบุรี
วันที่ 29 กันยายน 2019
โดย ศจ.ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร
ศิษยาภิบาลคริสตจักรสานสัมพันธ์ธนบุรี

คำเทศนา : คนแบบนี้ที่คริสตจักรต้องการ
(กิจการฯ 18:24-28)
1. คนที่เอาใจใส่ในพระวจนะ
2. คนที่กระตือรือร้นในทางพระเจ้า
3. คนที่ยอมรับการสร้างชีวิตสามารถรับชมคำเทศนา บรรยากาศนมัสการ บทเพลงนมัสการ และสาระประโยชน์อื่นๆ ได้ในเว็บไซต์ www.NexusForJesus.com
หรือ subscribe ใน youtube เพื่อรับคำเทศนาและบรรยากาศนมัสการทุกสัปดาห์

ที่อยู่คริสตจักรและเบอร์โทรศัพท์
https://www.nexusforjesus.com/nexus-t...

Comments are turned off

to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...