Sign in to YouTube

Season 1 Episodes

 1. 1 Thumbnail

  Gamer Poop - Fallout 3 (#1)

 2. 2 Thumbnail

  Gamer Poop - Fallout 3 (#2)

 3. 3 Thumbnail

  Gamer Poop - Fallout 3 (#3)

 4. 4 Thumbnail

  Gamer Poop - Fallout 3 (#4)

 5. 5 Thumbnail

  Gamer Poop - Fallout 3 (#5)

 6. 6 Thumbnail

  Gamer Poop - Fallout 3 (#6)

 7. 7 Thumbnail

  Gamer Poop - Fallout 3 (#7)

 8. 8 Thumbnail

  Gamer Poop - Fallout New Vegas

 9. 9 Thumbnail

  Gamer Poop - Resident Evil 5

 10. 10 Thumbnail

  Gamer Poop - L.A. Noire

 11. 11 Thumbnail

  Gamer Poop - Oblivion (#1)

 12. 12 Thumbnail

  Gamer Poop - Oblivion (#2)

 13. 13 Thumbnail

  Gamer Poop - Oblivion (#3)

 14. 14 Thumbnail

  Gamer Poop - Oblivion (#4)

 15. 15 Thumbnail

  Gamer Poop - Oblivion (#5)

 16. 16 Thumbnail

  Gamer Poop - Skyrim (#1)

 17. Thumbnail

  Gamer Poop - Skyrim (#2)

 18. 18 Thumbnail

  Gamer Poop - Mass Effect 3

 19. 19 Thumbnail

  Gamer Poop - Gamer Poop: Mass Effect 3 (#2)

 20. 20 Thumbnail

  Gamer Poop - Skyrim (#3)

 21. 21 Thumbnail

  Gamer Poop - Mass Effect 3 (#3)

 22. 22 Thumbnail

  Gamer Poop - Mass Effect 3 (#4)

 23. 23 Thumbnail

  Gamer Poop - Gamer Poop: Skyrim (#4)

 24. 24 Thumbnail

  Gamer Poop - Skyrim (#5)

 25. 25 Thumbnail

  Gamer Poop - Skyrim (#6)

 26. 26 Thumbnail

  Gamer Poop - The Walking Dead (#1)

 27. 27 Thumbnail

  Gamer Poop - The Walking Dead (#2)

 28. 28 Thumbnail

  Gamer Poop - Mass Effect (#5)

 29. 29 Thumbnail

  Gamer Poop - Skyrim (#7)

 30. 30 Thumbnail

  Gamer Poop - (Skyrim #8)

 31. 31 Thumbnail

  Gamer Poop - Mass Effect 3 (#6)

 32. 32 Thumbnail

  Gamer Poop - Mass Effect 3 (#7)

 33. 33 Thumbnail

  Gamer Poop - GTA V (#1)

 34. 34 Thumbnail

  Gamer Poop - The Walking Dead (#3)

 35. 35 Thumbnail

  Gamer Poop - The Wolf Among Us