Loading...

Ferch y Brwyn - Gwyneth Glyn (geiriau / lyrics)

5,051 views

Loading...

Loading...

Loading...

Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.
Published on Jul 2, 2012

Can/Song: Ferch y Brwyn (Girl of the Reed)
Canwr/Singer: Gwyneth Glyn
Album: Cainc (Branch)

Prynwch/Buy 'Cainc'
http://www.sadwrn.com/cd.asp?id=791 (they ship internationally)

Welsh Music Blog / Blog Cerddoriaeth Cymraeg:
http://welshmusic-cerddoriaethcymraeg...

Twitter:
http://twitter.com/#!/Welsh_Music

Cefndir / Background:
Daeth syniad i'r gan hon pan roedd Gwyneth Glyn ar wyliau ym Mheriw un flwyddyn. Ymwelodd hi ag ardal Titicaca ble roedd y bobl oedd yn byw yno yn gwneud eu bywoliaeth drwy ddefnyddio a gwerthu brwyn. Roedd Gwyneth Glyn yn dymuno prynu rhywbeth ond nid oedd y ferch oedd yn gwerthu'r nwyddau yn siarad Cymraeg na Saesneg felly er mwyn gallu dweud wrth Gwyneth Glyn beth odd y pris nath hi grafu y pris ar ei llaw gyda brwyn.
The idea for the song came when Gwyneth Glyn was on holiday one year in Peru. She visited Titicaca where the peoples who lived their made their living and were entirely dependent on reeds. Gwyneth Glyn wished to buy something but the girl selling the goods did not speak Welsh or English, therefore in order to be able to tell Gwyneth Glyn the price she carved the price on her hand with a reed.

Geiriau:
Ferch y brwyn, o ferch y brwyn,
dy groen mor gras a dy lais mor fwyn,
galw di ar y gawod law
i olchi'r pris sy di'i grafu ar gefn dy law.

Ferch y brwyn dan swyn dy sêr,
dy wen mor hallt a dy wallt mor flêr,
yn plethu'r hesg ar do dy dŷ
i gadw dy deulu'n glyd pan ddaw'r stormydd du.

Ferch y brwyn, o ferch y brwyn,
ferch y brwyn, o ferch y brwyn.

Ferch y brwyn di-gwyn dy gân
wrth sgwrio llwyth dy lwyth yn lân
a morol am y medi wedi'r hau
a'th fywyd fel dy frwyn mor frau.

Ferch y brwyn dan ffrwyn dy ffawd,
yn byw bywyda dy chwaer a'th frawd
a'u nyddu nhw yn straeon ar y stryd
am bris mor rhad a ma dy ryddid di mor ddrud.

Ferch y brwyn, o ferch y brwyn,
ferch y brwyn, o ferch y brwyn.

Ferch y brwyn, y fwyna'n fyw,
mor fychan dy ran ar lwyfan Duw,
a neb i daflu rhosod i dy gôl,
ond dirifedi frwyn adewi ar dy ôl,
dirifedi frwyn adewi ar dy ôl,
dirifedi frwyn adewi ar dy ôl.

English translation Lyrics:
Girl of the reed, oh girl of the reed,
your skin so rough and your voice so gentle,
call on the rain shower
to wash away the price that is carved on the back of your hand.

Girl of the reed under the sway of your stars,
your smile so stern and your hair so dishevelled,
weaving the sedge on the roof of your home
to keep your family warm when the dark storms come.

Girl of the reed, oh girl of the reed,
girl of the reed, oh girl of the reed.

Girl of the reed so uncomplaining in your song
as you scrub the load of your tribe clean
and care for the reap after the sow
and your life like your reed so fragile.

Girl of the reed under your fate,
living the lives of your brother and sister
and entwining them in stories on the street
for such a low price your freedom is so costly.

Girl of the reed, oh girl of the reed,
girl of the reed, oh girl of the reed.

Girl of the reed, the gentlest of them all,
so small is your part on God's stage,
and no one to throw roses at your lap,
but countless reeds will you leave behind,
countless reeds will you leave behind,
countless reeds will you leave behind.

Loading...

When autoplay is enabled, a suggested video will automatically play next.

Up next


to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...