Loading...

Palme by Atmo

8,994 views

Loading...

Loading...

Loading...

Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.
Published on Oct 18, 2007

Olof Palme in the eyes and rhythm of Johan Söderberg. Brilliant. Observe the boy with the gun in the end.

Please visit www.atmo.se for the original.

[In Swedish] Demokratin är fast förankrad här i landet Vi respekterar de grundläggande fri- och rättigheterna Grumliga rasteorier har aldrig funnit fotfäste Vi betraktar oss gärna som fördomsfria och toleranta Men så enkelt är det ändå inte Fördomen behöver inte förankras i någon vederstygglig teori Den har ett mycket enklare ursprung Fördomen har alltid sin rot i vardagslivet Den gror på arbetsplatsen och i grannkvarteret Den är ett utlopp för egna misslyckanden och besvikelser Den är framför allt ett uttryck för okunnighet och rädsla Okunnighet om andra människors särart Rädslan för att förlora en position, ett socialt privilegium En förhandsrätt En människas hudfärg, ras, språk och födelseort Har ju ingenting med mänskliga kvalitéer att göra Att gradera människor med en sådan måttstock Står i bjärt kontrast till principen om människors lika värde Men den är skamligt enkel att ta till för den som känner sig underlägsen På arbetsplatsen, i sällskapslivet, i konkurrensen om flickan eller pojken Därför ligger fördomen alltid på lur Även i ett upplyst samhälle Den kan blossa ut i ett stickord En obetänksam replik, en nedrighet i det lilla Kanske menar den som handlar inte så illa Men för den som träffas kan det rivas upp sår som aldrig läks.

[In English] Democracy is firmly rooted in this country, we respect fundamental rights and freedoms. Cloudy racial theories have never found a foothold. We see us as open-minded and tolerant... but it's not that simple. The prejudice need not be anchored in ugly theories. It has a much simpler origin. The prejudice is always rooted in everyday life, it grows in the workplace and in the neighboring district. It is an outlet for people's own failures and disappointments. It is above all an expression of ignorance and fear. Ignorance of other people's character, for fear of losing a position, a social privilege, a given right. A person's color, race, language and place of birth has nothing to do with human qualities. To rank people with such measures is in sharp contrast to the principles of equality, but it is shamefully easy to use such measures for those who feel inferior in the workplace , in social life, in competition for a girl or a boy. Therefore prejudice is always lurking, even in an enlightened society. It can flare into a slur, a thoughtless reply, a unthoughful meanness. Perhaps the person behind the words does not reflect upon it, but the inflicted invidual might scar with wounds that never heal.

Loading...

Advertisement
When autoplay is enabled, a suggested video will automatically play next.

Up next


to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...