Loading...

Wywiad - Berlin - Cyber City. Monika Fleishmann, Wolfgang Strauss. (CSW Łaźnia)

960 views

Loading...

Loading...

Transcript

The interactive transcript could not be loaded.

Loading...

Loading...

Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.
Published on Oct 7, 2011

Berlin - Cyber City
Mixed Reality Environment (1989-91)
Artyści: Wolfgang Strauss, Monika Fleischmann, 1989 - 91, Art+Com e.V. Berlin
Współpraca: Edouard Bannwart, Dirk Lüsebrink, Uli Weinberg, Gavin Hodge, Alain Bouchilloux, Hendrik Tramberend, Josef Speier, Joachim Sauter.

Berlin po upadku muru (1989). Wideo ukazuje w migawkowej formie projekt, dzięki któremu możemy wejść w głąb wirtualnego miasta. Po 40 latach rozdzielenia, mieszkańcy wschodniego i zachodniego Berlina mieli problemy z zaakceptowaniem siebie nawzajem. My zaprosiliśmy ich do wspólnego interaktywnego stołu, by razem mogli eksplorować własne -- podzielone dotychczas -- miasto i rozmawiać ze sobą podczas spaceru przez tę wirtualną architekturę.

Wirtualny spacer rozumiany jako ruch ciała oraz umysłu jest interfejsem i metaforą podróżowania palcem po mapie. Widz odkrywa fragmenty historii Berlina poprzez poruszanie sensorem po lotniczych zdjęciach rozłożonych na stole. Sensor pozycyjny Polhemusa, magnetyczne urządzenie do śledzenia ruchu, które pozwala rejestrować ruch ludzkiego ciała w przestrzeni trójwymiarowej, zainstalowane zostało pod stołem i połączone z graficznym otoczeniem 3D. Wirtualny model ukazuje warstwy przeszłości i przyszłości miasta, egzemplifikowane przez berliński Plac Poczdamski: w czasach hitlerowskich, w czasach komunistycznych oraz modele możliwej przyszłości. Instalacja jako rzeźba społeczna pozwoliła odizolowanym dotąd mieszkańcom podzielonego miasta na spotkanie się ze sobą i opowiedzenie o własnych wspomnieniach przy jednym stole.
Stół, przedmiot życia codziennego i miejsce spotkania ludzi, stało się medium komunikacji i prawdopodobnie pierwszym na świecie stołem z wbudowanym sensorem ruchu.

Projekt zrealizowany dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

*

Berlin - Cyber City
Mixed Reality Environment (1989-91)
Artists: Wolfgang Strauss, Monika Fleischmann, 1989 - 91, Art+Com e.V. Berlin
Collaboration: Edouard Bannwart, Dirk Lüsebrink, Uli Weinberg, Gavin Hodge, Alain Bouchilloux, Hendrik Tramberend, Josef Speier, Joachim Sauter.

Berlin after the fall of the Wall (1989). The video presents the project as a snapshot, leading us deep inside the virtual city. After 40 years of separation, Berliners from East (a communist country) and West (a capitalist country) had problems to recognize and accept each other. With the interactive table, people were invited to explore both parts of the former divided city and to talk to each other during a walk through the virtual city.

The virtual walk understood as a movement of both body and mind is the interface/metaphor for travelling with a finger over the map. The viewer discovers fragments of Berlin's history by moving with a finger sensor over an aerial photograph displayed on a table. A Polhemus position sensor, a magnetic tracking device that allows the capturing of motion of a human body in six degrees of freedom, was installed under the table top and connected to a realtime 3D graphics environment. The virtual model presents layers of the past, present and future of the city exemplified by Berlins' Potsdamer Platz: Nazi times, Stasi times, and models of a possible future. The installation as a social sculpture allows for the once estranged citizens of the divided city to meet each other and their memories at the same table.
The table, an everyday object and a place for meeting with people, became a medium for communication and probably the first sensor table worldwide.

The project was realized thanks to the financial support of the Ministry of Culture and National Heritage.

Loading...

When autoplay is enabled, a suggested video will automatically play next.

Up next


to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...