Loading...

23. And this is wife - Dhe ja (kjo është) gruaja e tij.

5,971 views

Loading...

Loading...

Loading...

Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.
Published on Aug 21, 2012

And this is wife - Dhe ja (kjo është) gruja e tij

1 - Cathy Barnes is Simon's wife.
1 - Kathi Banzi është gruja e Sajmënit.

2 - She is a very talented person.
2 - Ajo është shumë e talentuar.

3 - She speaks four languages fluently.
3 - Flet rrjedhshëm katër gjuhë.

4 - She sings and plays the piano.
4 - Ajo këndon dhe luan në piano.

5 - She writes software for computers.
5 - Shkruan softuerë për kompjutera.

6 - But at the moment she does not have a job.
6 - Por tani për tani nuk është në punë.

Shqiptimi
1. kathi baanz - uaif 2. talentid përsën 3. spiiks foor lengixhiz fluentli 4. - singz - pleiz - pianoo 5. raits softueer - kompiuutëz 6. moomënt daz not hëv ë xhob

1. Ju kujtojmë se ''s-ja'' në fund të fjalës shqiptohet ''z'' kur ka përpara një zanore (Barnes: baanz, plays: pleiz), përvec rasteve kur ka përpara ''p'' ''t'', ''k'', ''f'' dhe ''th'' (speaks: spiiks).
5. Shkronja ''w'' në fillim të fjalës është e pazëshme.

SHENIME

1. Mbani mend se përemri pronor përputhet me gjininë e zotëruesit: his wife - gruja e tij ose her husband 0 burri i saj.

2. Ja si formohet një ndajfolje: merret mbiemri, në këtë rast, fluent - i rrjedhshëm, i lirshëm, dhe i vendoset në fund prapashtesa -ly -- fluently, rrjedhshëm, me lehtësi: They speak German fluently - Ata flasin gjermanisht rrjedhshëm.

3. Vini re mungesën e ndajfoljes: He plays the sax - Ai luan (në) saksofon.
4. Ja një shembull i mirë i zhdërvjelltësisë së gjuhës angleze. Prapashtesa -ware tregon artikujt të fabrikuar në të njëjtën mënyrë (për shembull, bakër etj). Kështu, hardware do të thotë cdo gjë që është fabrikuar apo prodhuar ''me forcë'' (hard - i fortë), pak a shumë gjëra që ne i quajmë kinkaleri. Më mbërritjen e informatikës, duhej dalluar mate-rialli teknik nga programet kompjuterike. Kështu hardware u quajtën pjesët materiale dhe software (soft - i butë) programet. Në këtë mënyrë, anglishtja prodhon cdo ditë fjalë të reja. (Vini re se software është një fjalë që përcakton të gjitha progamet kompjuterike në përgjithësi dhe nuk ka formë të shumësit. Nëse duam të përcaktojmë vetëm një program, përdorim fjalën programme, si në shqip.
5. Forma mohore e një foljeje në kohën e tashme formohet duke vendosur foljen ndihmëse ''do'' para foljes së bashku me fjalën ''not''. They live in Salford - They do not live in Salford - Ata jetojnë në Solfëd - Ata nuk jetojnë në Solfëd. Në frazën 6 mesiguri që e keni vënë re se shkronjën -s fundore e zhvendosim nga folja e vetës së tretë te folja ndihmëse: She has a job -- She does not have a job - Ajo ka (nuk ka) punë. (Mund të thoshim edhe: She hasn't got job.)

  • Category

  • License

    • Standard YouTube License

Loading...

When autoplay is enabled, a suggested video will automatically play next.

Up next


to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...