Sign in to YouTube

Season 1 Episodes

 1. 1 Thumbnail

  Kaze no Stigma - 1 - The Wind Returns (SUB)

 2. 2 Thumbnail

  Kaze no Stigma - 1 - The Wind Returns

 3. 3 Thumbnail

  Kaze no Stigma - 2 - Confrontation With the Past

 4. 4 Thumbnail

  Kaze no Stigma - 2 - Confrontation With the Past (SUB)

 5. 5 Thumbnail

  Kaze no Stigma - 3 - The Head of the Kannagi Family

 6. 6 Thumbnail

  Kaze no Stigma - 3 - The Head of the Kannagi Family (SUB)

 7. 7 Thumbnail

  Kaze no Stigma - 4 - The Contractor

 8. 8 Thumbnail

  Kaze no Stigma - 4 - The Contractor (SUB)

 9. 9 Thumbnail

  Kaze no Stigma - 5 - The One Who Casts Aside Doubt (SUB)

 10. Thumbnail

  Kaze no Stigma - 6 - The Price of Power (SUB)

 11. 11 Thumbnail

  Kaze no Stigma - 7 - The Cost of a Soul (SUB)

 12. 12 Thumbnail

  Kaze no Stigma - 8 - Ayano's Disaster (SUB)

 13. 13 Thumbnail

  Kaze no Stigma - 9 - Meeting Under the Moon (SUB)

 14. 14 Thumbnail

  Kaze no Stigma - 10 - The One to be Protected (SUB)

 15. 15 Thumbnail

  Kaze no Stigma - 11 - Each Decision (SUB)

 16. 16 Thumbnail

  Kaze no Stigma - 12 - Confession Under the Moon (SUB)

 17. 17 Thumbnail

  Kaze no Stigma - 13 - Let's Go to the Amusement Park! (SUB)

 18. 18 Thumbnail

  Kaze no Stigma - 14 - Another Ayano Disaster (SUB)

 19. 19 Thumbnail

  Kaze no Stigma - 15 - Katherine Returns (SUB)

 20. 20 Thumbnail

  Kaze no Stigma - 16 - Father and Son (SUB)

 21. 21 Thumbnail

  Kaze no Stigma - 17 - How to Defeat a Magic User (SUB)

 22. 22 Thumbnail

  Kaze no Stigma - 18 - Tokyo RPG (SUB)

 23. 23 Thumbnail

  Kaze no Stigma - 19 - Pandemonium (SUB)

 24. 24 Thumbnail

  Kaze no Stigma - 20 - The Remnant of the Emerald (SUB)

 25. 25 Thumbnail

  Kaze no Stigma - 21 - The Raging Wind Mage (SUB)

 26. 26 Thumbnail

  Kaze no Stigma - 22 - Determination and Hesitation (SUB)

 27. 27 Thumbnail

  Kaze no Stigma - 23 - The Crimson Flame (SUB)

 28. 28 Thumbnail

  Kaze no Stigma - 24 - Protectors of the Wind (SUB)