Uploads from Elena Fenia Tsikitikou

by Elena Fenia Tsikitikou
 1. 1 Thumbnail

  Seven Deadly Sins by Elena Tsikitikou

 2. 2 Thumbnail

  Incandescence Circus Theatre Company

 3. 3 Thumbnail

  Fenia Tsikitikou - Showreel 2011/2012

 4. 4 Thumbnail

  Fenia is performing with Cody's Moving Group

 5. 5 Thumbnail

  Fenia is rehearsing with Watkins Dance Company

 6. 6 Thumbnail

  Class with Taira Foo at Danceworks

 7. 7 Thumbnail

  Rehearsals with Cody's Moving Group

 8. 8 Thumbnail

  Gospel - ''Body Control'' (Kiss from a rose-Seal)

 9. 9 Thumbnail

  Elena Tsikitikou-SYTYCD-Contemporary(Song:Hear Me-Kelly Clarkson)

 10. 10 Thumbnail

  Fenia is Performing with Watkins Dance

 11. 11 Thumbnail

  Elena is performing at Greek Open 2012

 12. 12 Thumbnail

  Fenia is rehearsing with Incandescence Company

 13. 13 Thumbnail

  Elena Tsikitikou@Laban

 14. 14 Thumbnail

  The Soloist - Hinged Dance Company

 15. 15 Thumbnail

  Hinged Dance Company - Rehearsals

 16. 16 Thumbnail

  ELENA & FENIA - THE TWINTIZ - INTRO

 17. Thumbnail

  Hinged Dance Company - The Soloist

 18. 18 Thumbnail

  SYTYCD STEREO MIKE ft XARIS ALEXIOU - FEUGO

 19. 19 Thumbnail

  SYTYCD STAVENTO - MESA SOY

 20. 20 Thumbnail

  SYTYCD C REAL - KSEXASE TO

 21. 21 Thumbnail

  SYTYCD FENIA

 22. 22 Thumbnail

  Elena and Fenia - Wade Robson Dance Duet

 23. 23 Thumbnail

  ELENA & FENIA BALLET

 24. 24 Thumbnail

  Fenia Tsikitikou @ Laban University (Rihanna-Take a bow)

 25. 25 Thumbnail

  Elena & Fenia - Dancing moments @ LABAN UNIVERSITY

 26. 26 Thumbnail

  Elena and Fenia Tsikitikou - DANCE VIDEO Summer 2011

 27. 27 Thumbnail

  Elena and Fenia Tsikitikou @ "Esc" in ERT1

 28. 28 Thumbnail

  Elena Tsikitikou-DANCE!!!

 29. 29 Thumbnail

  HAPPY NAME DAY ELENAKO

 30. 30 Thumbnail

  Contemporary Jazz Duet-Elena and Fenia Tsikitikou

 31. 31 Thumbnail

  So you think you can dance - Elena's Mix of Hip-Hop Routines

 32. 32 Thumbnail

  Funky Jazz Dance-Elena and Fenia Tsikitikou

 33. 33 Thumbnail

  Elena and Fenia Tsikitikou - Contemporary Choreography - Virtual Reality

 34. 34 Thumbnail

  Elena and Fenia Tsikitikou @ "The Twenty" of MEGA Channel

 35. 35 Thumbnail

  SYTYCD - Fenia's Mix of Latin Routines

 36. 36 Thumbnail

  SYTYCD -Hip hop-Fenia Tsikitikou- My Love-Justine Timberlake

 37. 37 Thumbnail

  Fenia is performing a Mambo Routine

 38. 38 Thumbnail

  Elena is performing a Jive Routine

 39. 39 Thumbnail

  Fenia's Contemporary Solo Routine