938
 • تارنمای وطندار

  624 views 5 years ago
  وطندار نشریه ایست سیاسی اجتماعی ٫ فرهنگی که با هدف یاری رسانیدن به جنبش آزادیخواهانه یی مردم میهن مان فعالیت مینماید.
  طرفداری از صلح ٫ آزادی ، حقوق بشر و عدالت اجتماعی گرایش سیاسی ماست.
  وطندار وابسته به هيچ جريان سياسی نمیباشد وبا مشی مستقلش اشاعه کننده و مبلغ ارزش های بشردوستانه و آزادیخواه خواهد بود.
  کلیه فعالیت های سایت وطندارغیر انتفاعی بوده و هیچ گونه کمک مالی از هیچ مرکز دولتی و شخصی دریافت نخواهد کرد.
  اندیشه و نگرش وطندار حصول تساوی کامل حقوق و برابری امکانات برای افراد و نهاد های اجتماعيست و باوردارد که تنها با ایجاد یک جبهه یی واحد و متشکل از همه یی نیروهای دموکرات و مخالف استبداد میتوان به این هدف نایل گردید.
  وطندار اعلامیه ها ، مواضع و دیدگاه های احزاب و سازمان های سیاسی دمکرات و آزادیخواه را انتشار میدهد.
  وطندار مدافع کرامت انسانی است وهرگونه تنگ نظری نژادی، قومی، فرقه یی وعقيدتی را رد می کند.
  وطندار با احترام متقابل به همه یی اندیشه های مردم سالار از نشر مطالب توهین آمیز ٫ تفرقه افکنانه و متجاوز به حریم حرمت فردی و گروهی خود داری مینماید .
  مطالب رسیده به وطندار واپس ارسال نمی گردند.
  وطندار حق ویرایش و پیرایش مطالب را در صورت نیاز برایش محفوظ میداند.
  انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در وطندار الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست.
  برای تماس با وطندار وارسال مطالب خود از پست الکترونیکی زیر استفاده نمایید:
  admin@vatandar.at Show less
  Read more
 • Uploads Play all

  This item has been hidden
 • Popular uploads Play all

  This item has been hidden
 • This item has been hidden
 • Liked videos Play all

  This item has been hidden
 • Recent activities Play all

  This item has been hidden
 • Popular uploads Play all

  This item has been hidden
to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...