12
Kanali i Universitetit ILIRIA në YouTube është një koleksion i ngjarjeve se si studentët, figurat më të njohura shqiptare dhe ato të huaj...
Kanali i Universitetit ILIRIA në YouTube është një koleksion i ngjarjeve se si studentët, figurat më të njohura shqiptare dhe ato të huaja nga fushat e shkencës dhe arteve moderne në tërë botën e kanë ndihmuar Universitetin ILIRIA që të jetë ai që është sot. 
Universiteti ILIRIA është një universitet modern, ku gërshetohet tradita arsimore shqiptare me konceptet bashkëkohore të arsimit dhe edukimit.Një institucion me në qendër studentin dhe vetëm studentin është filozofia themelore e universitetit. Ky universitet është themeluar dhe funksionon pikërisht për të siguruar arsim cilësor për brezat e rinj. Stafi, planprogramet, materialet mësimore, metodologjia e mësimdhënies, pajisjet, ambientet, aktivitetet, etj. janë të gjitha në shërbim të formimit cilësor të çdo studenti, që hyn në auditorët e Universitetit  ILIRIA. Vështirësitë e çdo studenti janë shqetësimi jetësor i Universitetit  ILIRIA, suksesi i çdo studenti motiv i fuqishëm për punë të vazhdueshme me cilësi sipërore!
  • Uploads Play all

    This item has been hidden
to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...