24
http://turkmen.irib.ir/
Biziň e-mail adresimiz
http://turkmen.irib.ir/
Biziň e-mail adresimiz
gurgenradio@gmail.com
Eýran Türkmen radiosy
Eýranyň Gülüstan merkeziniň Türkmen radiosy hijri şemsi senesi boýunça 1338-nji ýylda her gün ýarym sagatlap ýerli gepleşikleri eşitdirmek bilen işe başlady.

Eýranda yslam rewolýusiýasynyň ýeňiş gazanmagyndan soň , düzgüniň mukaddes maksatlaryny durmuşa geçirmek we yslam rewolýusiýasynyň sargytlaryny beýleki ýurtlaryň milletlerine aýratyn hem öňki Sowet Soýuzyndaky musulmanlara ( şol sandaTürkmenistana) ýetirmek maksat bilen ,hijri şemsi senesi boýunça 1362-nji ýylyň deslapky aýynyň onikisinde , Gülüstan merkeziniň türkmen radiosynyň serhedaşa gepleşikleri resmi şekilde efire berlip başlady.

Bu radio, häzirki wagtda orta tolkunda 1449 KHz frekansynda her gün 4 sagatlap Eýrandan daşarda ýaşaýan türkmenler üçin ýörite taýýarlanan gepleşikleri ýaýlyma berýär.
to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...