Oğuzhan KESKİNBALTA
19,250
 • Kuran Meali Tamamı #Kuran #Meal #Dinle

  1,739,775 views 1 year ago
  Kuran Sesli Türkçe Çeviri
  Tamamı Tek Parça
  21 Saatlik Video
  Kitap Sırasına Göre Sureler Ayetler
  KUR'AN-I KERİM MEALİ
  Eser İsmi : Evrensel Çağrı Kur'an-ı Kerim, Meali ve Fıkhi Tefsiri
  Müellifi : Uludağ Üniversitesi İslam Hukuku Öğr. Üyesi Prof. Dr. Hamdi DÖNDÜREN
  Okuyan : Ahmet Deniz

  Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla

  00:00:00 Fâtiha
  00:00:38 Bakara
  01:40:19 Âl-i İmrân
  02:39:07 Nisâ
  03:40:39 Mâide
  04:26:56 En'âm
  05:16:51 A'râf
  06:10:25 Enfâl
  06:30:19 Tevbe
  07:11:10 Yunus
  07:40:34 Hûd
  08:13:14 Yusuf
  08:43:15 Ra'd
  08:57:33 İbrahim
  09:10:50 Hicr
  09:22:29 Nahl
  09:50:39 İsrâ
  10:14:22 Kehf
  10:38:54 Meryem
  10:54:46 Tâ-Hâ
  11:16:22 Enbiyâ
  11:35:26 Hac
  11:54:19 Mü'minûn
  12:10:37 Nûr
  12:30:18 Furkan
  12:44:06 Şuarâ
  13:05:27 Neml
  13:23:16 Kasas
  13:43:53 Ankebût
  13:59:16 Rûm
  14:11:44 Lokman
  14:20:36 Secde
  14:26:29 Ahzâb
  14:46:12 Sebe'
  14:59:49 Fâtır
  15:11:51 Yâsin
  15:23:48 Sâffât
  15:39:09 Sâd
  15:51:59 Zümer
  16:10:02 Mü'min
  16:29:02 Fussilet
  16:41:41 Şûrâ
  16:54:47 Zuhruf
  17:08:41 Duhân
  17:14:28 Câsiye
  17:22:03 Ahkaf
  17:31:40 Muhammed
  17:40:32 Fetih
  17:49:18 Hucurât
  17:54:49 Kaf
  18:01:05 Zâriyât
  18:07:23 Tûr
  18:12:27 Necm
  18:17:54 Kamer
  18:24:45 Rahmân
  18:31:27 Vâkıa
  18:38:03 Hadid
  18:47:17 Mücâdele
  18:54:46 Haşr
  19:02:07 Mümtehine
  19:07:48 Saf
  19:11:07 Cum'a
  19:13:48 Münâfikûn
  19:16:49 Teğabün
  19:21:22 Talâk
  19:25:40 Tahrim
  19:29:52 Mülk
  19:35:24 Kalem
  19:40:43 Hâkka
  19:45:07 Meâric
  19:48:47 Nuh
  19:52:28 Cin
  19:57:01 Müzzemmil
  20:00:21 Müddessir
  20:04:32 Kıyamet
  20:07:28 İnsan
  20:11:36 Mürselât
  20:15:11 Nebe'
  20:18:16 Nâziât
  20:21:41 Abese
  20:24:07 Tekvir
  20:25:55 İnfitâr
  20:27:15 Mutaffifin
  20:30:07 İnşikak
  20:32:00 Bürûc
  20:33:51 Târık
  20:35:05 A'lâ
  20:36:23 Gâşiye
  20:38:01 Fecr
  20:40:27 Beled
  20:41:48 Şems
  20:43:00 Leyl
  20:44:39 Duhâ
  20:45:32 İnşirâh
  20:46:09 Tin
  20:46:47 Alak
  20:48:17 Kadir
  20:48:53 Beyyine
  20:50:27 Zilzâl
  20:51:15 Âdiyât
  20:51:59 Kâria
  20:52:40 Tekâsür
  20:53:20 Asr
  20:53:44 Hümeze
  20:54:34 Fil
  20:54:58 Kureyş
  20:55:23 Mâûn
  20:55:54 Kevser
  20:56:16 Kâfirûn
  20:56:48 Nasr
  20:57:13 Tebbet
  20:57:39 İhlâs
  20:57:59 Felâk
  20:58:25 Nâs Show less
  Read more
 • Popular uploads Play all

  This item has been hidden
to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...