332
 • Trồng Nấm Rơm-Máy trộn sợi bông vải - Duration: 2 minutes, 25 seconds.

  • 4 years ago
  • 6,572 views
  Đây làm máy trộn sợi bông vải, một loại phế liệu của ngành dệt may, thành "đất" trồng trồng nấm rơm sạch, an toàn, chất lượng nấm cao.
 • Máy trộn đất trồng nấm rơm trong nhà kính - Duration: 2 minutes, 25 seconds.

  • 4 years ago
  • 6,819 views
  Đây là loại máy trộn đất trồng nấm rơm trong nhà kính từ sợi bông vải- một trong các loại phế liệu của ngành dệt may thành đất trồng nấm rơm trong nhà kính đảm bảo sạch-an toàn-chất lượng nấm cao. ...
 • Nhà kính - Máy trộn sợi bông vải - Duration: 2 minutes, 25 seconds.

  • 4 years ago
  • 1,060 views
  Đây là loại máy trộn sợi bông vải thành đất trồng nấm rơm trong nhà kính, đảm bảo sạch, an toàn và chất lượng cây trồng cao.
 • Nhà kính - Màng che phủ nhà kính nông nghiệp - Duration: 3 minutes, 25 seconds.

  • 4 years ago
  • 16,277 views
  Greenhouse - Mô hình nhà kính mới

  Nhakinh.NET - MỘT KHỞI ĐẦU MỚI

  Nhakinh.NET ra đời đã kết hợp được những ưu điểm về kỹ thuật, công nghệ nhà kính của nhiều nước phát triển trên thế giới, và nhữn...
 • Nhà kính trồng hoa Tulip tại Virginia Hoa Kỳ - Duration: 112 seconds.

  • 4 years ago
  • 1,925 views
  Greenhouse - Mô hình nhà kính mới

  Nhakinh.NET - MỘT KHỞI ĐẦU MỚI

  Nhakinh.NET ra đời đã kết hợp được những ưu điểm về kỹ thuật, công nghệ nhà kính của nhiều nước phát triển trên thế giới, và nhữn...
 • Nhà kính nông nghiệp - Duration: 2 minutes, 52 seconds.

  • 4 years ago
  • 710 views
  Greenhouse - Mô hình nhà kính mới

  Nhakinh.NET - MỘT KHỞI ĐẦU MỚI

  Nhakinh.NET ra đời đã kết hợp được những ưu điểm về kỹ thuật, công nghệ nhà kính của nhiều nước phát triển trên thế giới, và nhữn...
 • Trồng Rau, Trồng Dâu, Trồng Hoa Trong Nhà Kính Nông Nghiệp Công Nghệ Cao - Duration: 6 minutes, 26 seconds.

  • 4 years ago
  • 8,209 views
  Greenhouse - Mô hình nhà kính mới

  Nhakinh.NET - MỘT KHỞI ĐẦU MỚI

  Nhakinh.NET ra đời đã kết hợp được những ưu điểm về kỹ thuật, công nghệ nhà kính của nhiều nước phát triển trên thế giới, và nhữn...
 • Nhà Kính - Greenhouse - Mô hình nhà kính trồng hoa phong lan - Duration: 2 minutes, 52 seconds.

  • 5 years ago
  • 16,869 views
  Greenhouse - Mô hình nhà kính mới

  Nhakinh.NET - MỘT KHỞI ĐẦU MỚI

  Nhakinh.NET ra đời đã kết hợp được những ưu điểm về kỹ thuật, công nghệ nhà kính của nhiều nước phát triển trên thế giới, và nhữn...
 • Nhà kính - Khai mạc hội chợ nông nghiệp quốc tế 2012 - Nhà thi đấu Phú Thọ - Duration: 11 minutes.

  • 4 years ago
  • 577 views
  Greenhouse - Mô hình nhà kính mới

  Nhakinh.NET - MỘT KHỞI ĐẦU MỚI

  Nhakinh.NET ra đời đã kết hợp được những ưu điểm về kỹ thuật, công nghệ nhà kính của nhiều nước phát triển trên thế giới, và nhữn...
 • Nhà kính - Trồng hoa Cẩm Chướng trong nhà kính - Duration: 2 minutes, 34 seconds.

  • 4 years ago
  • 3,425 views
  Greenhouse - Mô hình nhà kính mới

  Nhakinh.NET - MỘT KHỞI ĐẦU MỚI

  Nhakinh.NET ra đời đã kết hợp được những ưu điểm về kỹ thuật, công nghệ nhà kính của nhiều nước phát triển trên thế giới, và nhữn...
 • Trồng Lan Hồ Điệp trong nhà kính, Nhà kính nông nghiệp công nghệ cao - Duration: 110 seconds.

  • 4 years ago
  • 9,919 views
  Greenhouse - Mô hình nhà kính mới

  Nhakinh.NET - MỘT KHỞI ĐẦU MỚI

  Nhakinh.NET ra đời đã kết hợp được những ưu điểm về kỹ thuật, công nghệ nhà kính của nhiều nước phát triển trên thế giới, và nhữn...
 • Trồng hoa địa lan trong nhà kính, Nhà kính nông nghiệp công nghệ cao - Duration: 2 minutes, 53 seconds.

  • 4 years ago
  • 5,353 views
  Greenhouse - Mô hình nhà kính mới

  Nhakinh.NET - MỘT KHỞI ĐẦU MỚI

  Nhakinh.NET ra đời đã kết hợp được những ưu điểm về kỹ thuật, công nghệ nhà kính của nhiều nước phát triển trên thế giới, và nhữn...
 • Trồng hoa cát tường trong nhà kính, Nhà kính nông nghiệp công nghệ cao - Duration: 2 minutes, 4 seconds.

  • 4 years ago
  • 9,781 views
  Greenhouse - Mô hình nhà kính mới

  Nhakinh.NET - MỘT KHỞI ĐẦU MỚI

  Nhakinh.NET ra đời đã kết hợp được những ưu điểm về kỹ thuật, công nghệ nhà kính của nhiều nước phát triển trên thế giới, và nhữn...
 • Trồng dâu trong nhà kính, Nhà kính nông nghiệp công nghệ cao - Duration: 4 minutes, 23 seconds.

  • 4 years ago
  • 20,594 views
  Greenhouse - Mô hình nhà kính mới

  Nhakinh.NET - MỘT KHỞI ĐẦU MỚI

  Nhakinh.NET ra đời đã kết hợp được những ưu điểm về kỹ thuật, công nghệ nhà kính của nhiều nước phát triển trên thế giới, và nhữn...
 • nhakinhNET một khởi đầu mới, Nhà kính nông nghiệp công nghệ cao - Duration: 5 minutes, 19 seconds.

  • 4 years ago
  • 15,754 views
  Greenhouse - Mô hình nhà kính mới

  Nhakinh.NET - MỘT KHỞI ĐẦU MỚI

  Nhakinh.NET ra đời đã kết hợp được những ưu điểm về kỹ thuật, công nghệ nhà kính của nhiều nước phát triển trên thế giới, và nhữn...
 • Trồng nấm trong nhà kính, Nhà kính nông nghiệp công nghệ cao - Duration: 2 minutes, 42 seconds.

  • 4 years ago
  • 15,462 views
  Greenhouse - Mô hình nhà kính mới

  Nhakinh.NET - MỘT KHỞI ĐẦU MỚI

  Nhakinh.NET ra đời đã kết hợp được những ưu điểm về kỹ thuật, công nghệ nhà kính của nhiều nước phát triển trên thế giới, và nhữn...
 • Nhà kính trồng hoa Lili, Nhà kính nông nghiệp công nghệ cao - Duration: 3 minutes, 43 seconds.

  • 4 years ago
  • 11,897 views
  Greenhouse - Mô hình nhà kính mới

  Nhakinh.NET - MỘT KHỞI ĐẦU MỚI

  Nhakinh.NET ra đời đã kết hợp được những ưu điểm về kỹ thuật, công nghệ nhà kính của nhiều nước phát triển trên thế giới, và nhữn...
 • Kỹ thuật làm lạnh nhà kính, Nhà kính nông nghiệp công nghệ cao - Duration: 85 seconds.

  • 4 years ago
  • 8,168 views
  Greenhouse - Mô hình nhà kính mới

  Nhakinh.NET - MỘT KHỞI ĐẦU MỚI

  Nhakinh.NET ra đời đã kết hợp được những ưu điểm về kỹ thuật, công nghệ nhà kính của nhiều nước phát triển trên thế giới, và nhữn...
 • Kỹ thuật đóng mở màng che nắng nhà kính, Nhà kính nông nghiệp công nghệ cao - Duration: 115 seconds.

  • 4 years ago
  • 4,953 views
  Greenhouse - Mô hình nhà kính mới

  Nhakinh.NET - MỘT KHỞI ĐẦU MỚI

  Nhakinh.NET ra đời đã kết hợp được những ưu điểm về kỹ thuật, công nghệ nhà kính của nhiều nước phát triển trên thế giới, và nhữn...
 • Kỹ thuật đóng mở mái nhà kính, Nhà kính nông nghiệp công nghệ cao - Duration: 66 seconds.

  • 4 years ago
  • 1,392 views
  Greenhouse - Mô hình nhà kính mới

  Nhakinh.NET - MỘT KHỞI ĐẦU MỚI

  Nhakinh.NET ra đời đã kết hợp được những ưu điểm về kỹ thuật, công nghệ nhà kính của nhiều nước phát triển trên thế giới, và nhữn...
 • Nhà kính - khai mạc hội chợ nông nghiệp quốc tế Agroviet 2012 - Duration: 11 minutes.

  • 4 years ago
  • 450 views
  Greenhouse - Mô hình nhà kính mới

  Nhakinh.NET - MỘT KHỞI ĐẦU MỚI

  Nhakinh.NET ra đời đã kết hợp được những ưu điểm về kỹ thuật, công nghệ nhà kính của nhiều nước phát triển trên thế giới, và nhữn...
 • Nhà kính - Máy trộn đất - nông nghiệp công nghệ cao - Duration: 33 seconds.

  • 4 years ago
  • 4,370 views
  Greenhouse - Mô hình nhà kính mới

  Nhakinh.NET - MỘT KHỞI ĐẦU MỚI

  Nhakinh.NET ra đời đã kết hợp được những ưu điểm về kỹ thuật, công nghệ nhà kính của nhiều nước phát triển trên thế giới, và nhữn...
 • Nhà kính - thiết bị làm mát nhà kính - Duration: 2 minutes, 28 seconds.

  • 4 years ago
  • 3,240 views
  Greenhouse - Mô hình nhà kính nông nghiệp công nghệ cao

  Nhakinh.NET - MỘT KHỞI ĐẦU MỚI

  Nhakinh.NET ra đời đã kết hợp được những ưu điểm về kỹ thuật, công nghệ nhà kính của nhiều nước phát triển ...
 • Nhà kính - Điều khiển tự động che nắng nhà kính - Duration: 48 seconds.

  • 4 years ago
  • 3,270 views
  Greenhouse - Mô hình nhà kính nông nghiệp công nghệ cao

  Nhakinh.NET - MỘT KHỞI ĐẦU MỚI

  Nhakinh.NET ra đời đã kết hợp được những ưu điểm về kỹ thuật, công nghệ nhà kính của nhiều nước phát triển ...
 • Nhà kính - Hội chợ Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Tp. HCM 2012 - Duration: 11 minutes.

  • 4 years ago
  • 3,558 views
  Greenhouse - Mô hình nhà kính mới

  Nhakinh.NET - MỘT KHỞI ĐẦU MỚI

  Nhakinh.NET ra đời đã kết hợp được những ưu điểm về kỹ thuật, công nghệ nhà kính của nhiều nước phát triển trên thế giới, và nhữn...
 • Nhà Kính - Greenhouse - Kỷ thuật đóng mở mái nhà kính - Duration: 43 seconds.

  • 4 years ago
  • 1,045 views
  Greenhouse - Mô hình nhà kính mới

  Nhakinh.NET - MỘT KHỞI ĐẦU MỚI

  Nhakinh.NET ra đời đã kết hợp được những ưu điểm về kỹ thuật, công nghệ nhà kính của nhiều nước phát triển trên thế giới, và nhữn...
 • Nhà kính trồng rau sạch - Duration: 3 minutes, 36 seconds.

  • 4 years ago
  • 65,939 views
  Greenhouse - Mô hình nhà kính mới

  Nhakinh.NET ra đời đã kết hợp được những ưu điểm về kỹ thuật, công nghệ nhà kính của nhiều nước phát triển trên thế giới, và những ưu điểm của các mô hình nhà kín...
 • nha kinh, nhà kính, nhakinh

  Nhà Kính - Tin kinh tế - HTV - Mô hình nhà kính công nghệ cao - Duration: 106 seconds.

  • 5 years ago
  • 6,658 views
  Greenhouse - Mô hình nhà kính mới

  Nhakinh.NET - MỘT KHỞI ĐẦU MỚI

  Nhakinh.NET ra đời đã kết hợp được những ưu điểm về kỹ thuật, công nghệ nhà kính của nhiều nước phát triển trên thế giới, và nhữn...
 • Nhà kính, nhà kính trồng nấm công nghệ cao lần đều tiên tại Việt Nam.

  Nhà Kính - Greenhouse - Mô Hình Nhà Kính Trồng Nấm - Duration: 2 minutes, 40 seconds.

  • 5 years ago
  • 25,726 views
  Greenhouse - Mô hình nhà kính mới

  Nhakinh.NET - MỘT KHỞI ĐẦU MỚI

  Nhakinh.NET ra đời đã kết hợp được những ưu điểm về kỹ thuật, công nghệ nhà kính của nhiều nước phát triển trên thế giới, và nhữn...
 • Nhà Kính - Greenhouse - Kỷ thuật điều khiển che màng cắt nắng nhà kính - Duration: 43 seconds.

  • 5 years ago
  • 4,571 views
  Greenhouse - Mô hình nhà kính mới

  Nhakinh.NET - MỘT KHỞI ĐẦU MỚI

  Nhakinh.NET ra đời đã kết hợp được những ưu điểm về kỹ thuật, công nghệ nhà kính của nhiều nước phát triển trên thế giới, và nhữn...
 • Nhà Kính - Greenhouse - Mô hình nhà kính trồng Dâu - Duration: 4 minutes, 5 seconds.

  • 5 years ago
  • 8,012 views
  Greenhouse - Mô hình nhà kính mới

  Nhakinh.NET - MỘT KHỞI ĐẦU MỚI

  Nhakinh.NET ra đời đã kết hợp được những ưu điểm về kỹ thuật, công nghệ nhà kính của nhiều nước phát triển trên thế giới, và nhữn...
 • Nhà Kính - Tin HTV - Greenhouse - Mô hình nhà kính mới - Duration: 105 seconds.

  • 5 years ago
  • 4,381 views
  Greenhouse - Mô hình nhà kính mới

  Nhakinh.NET - MỘT KHỞI ĐẦU MỚI

  Nhakinh.NET ra đời đã kết hợp được những ưu điểm về kỹ thuật, công nghệ nhà kính của nhiều nước phát triển trên thế giới, và nhữn...
to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...