611
 • Trồng Nấm Rơm-Máy trộn sợi bông vải - Duration: 2 minutes, 25 seconds.

  • 6 years ago
  • 10,784 views
  Đây làm máy trộn sợi bông vải, một loại phế liệu của ngành dệt may, thành "đất" trồng trồng nấm rơm sạch, an toàn, chất lượng nấm cao.
 • Máy trộn đất trồng nấm rơm trong nhà kính - Duration: 2 minutes, 25 seconds.

  • 6 years ago
  • 11,121 views
  Đây là loại máy trộn đất trồng nấm rơm trong nhà kính từ sợi bông vải- một trong các loại phế liệu của ngành dệt may thành đất trồng nấm rơm trong nhà kính đảm bảo sạch-an toàn-chất lượng nấm cao. ...
 • Nhà kính - Máy trộn sợi bông vải - Duration: 2 minutes, 25 seconds.

  • 6 years ago
  • 1,944 views
  Đây là loại máy trộn sợi bông vải thành đất trồng nấm rơm trong nhà kính, đảm bảo sạch, an toàn và chất lượng cây trồng cao.
 • Nhà kính - Màng che phủ nhà kính nông nghiệp - Duration: 3 minutes, 25 seconds.

  • 6 years ago
  • 25,743 views
  Greenhouse - Mô hình nhà kính mới

  Nhakinh.NET - MỘT KHỞI ĐẦU MỚI

  Nhakinh.NET ra đời đã kết hợp được những ưu điểm về kỹ thuật, công nghệ nhà kính của nhiều nước phát triển trên thế giới, và nhữn...
 • Nhà kính trồng hoa Tulip tại Virginia Hoa Kỳ - Duration: 112 seconds.

  • 6 years ago
  • 2,366 views
  Greenhouse - Mô hình nhà kính mới

  Nhakinh.NET - MỘT KHỞI ĐẦU MỚI

  Nhakinh.NET ra đời đã kết hợp được những ưu điểm về kỹ thuật, công nghệ nhà kính của nhiều nước phát triển trên thế giới, và nhữn...
 • Nhà kính nông nghiệp - Duration: 2 minutes, 51 seconds.

  • 6 years ago
  • 850 views
  Greenhouse - Mô hình nhà kính mới

  Nhakinh.NET - MỘT KHỞI ĐẦU MỚI

  Nhakinh.NET ra đời đã kết hợp được những ưu điểm về kỹ thuật, công nghệ nhà kính của nhiều nước phát triển trên thế giới, và nhữn...
 • Trồng Rau, Trồng Dâu, Trồng Hoa Trong Nhà Kính Nông Nghiệp Công Nghệ Cao - Duration: 6 minutes, 26 seconds.

  • 6 years ago
  • 8,735 views
  Greenhouse - Mô hình nhà kính mới

  Nhakinh.NET - MỘT KHỞI ĐẦU MỚI

  Nhakinh.NET ra đời đã kết hợp được những ưu điểm về kỹ thuật, công nghệ nhà kính của nhiều nước phát triển trên thế giới, và nhữn...
 • Nhà Kính - Greenhouse - Mô hình nhà kính trồng hoa phong lan - Duration: 2 minutes, 52 seconds.

  • 6 years ago
  • 21,081 views
  Greenhouse - Mô hình nhà kính mới

  Nhakinh.NET - MỘT KHỞI ĐẦU MỚI

  Nhakinh.NET ra đời đã kết hợp được những ưu điểm về kỹ thuật, công nghệ nhà kính của nhiều nước phát triển trên thế giới, và nhữn...
 • Nhà kính - Khai mạc hội chợ nông nghiệp quốc tế 2012 - Nhà thi đấu Phú Thọ - Duration: 11 minutes.

  • 6 years ago
  • 696 views
  Greenhouse - Mô hình nhà kính mới

  Nhakinh.NET - MỘT KHỞI ĐẦU MỚI

  Nhakinh.NET ra đời đã kết hợp được những ưu điểm về kỹ thuật, công nghệ nhà kính của nhiều nước phát triển trên thế giới, và nhữn...
 • Nhà kính - Trồng hoa Cẩm Chướng trong nhà kính - Duration: 2 minutes, 34 seconds.

  • 6 years ago
  • 4,937 views
  Greenhouse - Mô hình nhà kính mới

  Nhakinh.NET - MỘT KHỞI ĐẦU MỚI

  Nhakinh.NET ra đời đã kết hợp được những ưu điểm về kỹ thuật, công nghệ nhà kính của nhiều nước phát triển trên thế giới, và nhữn...
 • Trồng Lan Hồ Điệp trong nhà kính, Nhà kính nông nghiệp công nghệ cao - Duration: 110 seconds.

  • 6 years ago
  • 11,191 views
  Greenhouse - Mô hình nhà kính mới

  Nhakinh.NET - MỘT KHỞI ĐẦU MỚI

  Nhakinh.NET ra đời đã kết hợp được những ưu điểm về kỹ thuật, công nghệ nhà kính của nhiều nước phát triển trên thế giới, và nhữn...
 • Trồng hoa địa lan trong nhà kính, Nhà kính nông nghiệp công nghệ cao - Duration: 2 minutes, 53 seconds.

  • 6 years ago
  • 5,954 views
  Greenhouse - Mô hình nhà kính mới

  Nhakinh.NET - MỘT KHỞI ĐẦU MỚI

  Nhakinh.NET ra đời đã kết hợp được những ưu điểm về kỹ thuật, công nghệ nhà kính của nhiều nước phát triển trên thế giới, và nhữn...
 • Trồng hoa cát tường trong nhà kính, Nhà kính nông nghiệp công nghệ cao - Duration: 2 minutes, 4 seconds.

  • 6 years ago
  • 16,127 views
  Greenhouse - Mô hình nhà kính mới

  Nhakinh.NET - MỘT KHỞI ĐẦU MỚI

  Nhakinh.NET ra đời đã kết hợp được những ưu điểm về kỹ thuật, công nghệ nhà kính của nhiều nước phát triển trên thế giới, và nhữn...
 • Trồng dâu trong nhà kính, Nhà kính nông nghiệp công nghệ cao - Duration: 4 minutes, 23 seconds.

  • 6 years ago
  • 30,349 views
  Greenhouse - Mô hình nhà kính mới

  Nhakinh.NET - MỘT KHỞI ĐẦU MỚI

  Nhakinh.NET ra đời đã kết hợp được những ưu điểm về kỹ thuật, công nghệ nhà kính của nhiều nước phát triển trên thế giới, và nhữn...
 • nhakinhNET một khởi đầu mới, Nhà kính nông nghiệp công nghệ cao - Duration: 5 minutes, 19 seconds.

  • 6 years ago
  • 26,312 views
  Greenhouse - Mô hình nhà kính mới

  Nhakinh.NET - MỘT KHỞI ĐẦU MỚI

  Nhakinh.NET ra đời đã kết hợp được những ưu điểm về kỹ thuật, công nghệ nhà kính của nhiều nước phát triển trên thế giới, và nhữn...
 • Trồng nấm trong nhà kính, Nhà kính nông nghiệp công nghệ cao - Duration: 2 minutes, 42 seconds.

  • 6 years ago
  • 17,249 views
  Greenhouse - Mô hình nhà kính mới

  Nhakinh.NET - MỘT KHỞI ĐẦU MỚI

  Nhakinh.NET ra đời đã kết hợp được những ưu điểm về kỹ thuật, công nghệ nhà kính của nhiều nước phát triển trên thế giới, và nhữn...
 • Nhà kính trồng hoa Lili, Nhà kính nông nghiệp công nghệ cao - Duration: 3 minutes, 43 seconds.

  • 6 years ago
  • 16,443 views
  Greenhouse - Mô hình nhà kính mới

  Nhakinh.NET - MỘT KHỞI ĐẦU MỚI

  Nhakinh.NET ra đời đã kết hợp được những ưu điểm về kỹ thuật, công nghệ nhà kính của nhiều nước phát triển trên thế giới, và nhữn...
 • Kỹ thuật làm lạnh nhà kính, Nhà kính nông nghiệp công nghệ cao - Duration: 85 seconds.

  • 6 years ago
  • 10,437 views
  Greenhouse - Mô hình nhà kính mới

  Nhakinh.NET - MỘT KHỞI ĐẦU MỚI

  Nhakinh.NET ra đời đã kết hợp được những ưu điểm về kỹ thuật, công nghệ nhà kính của nhiều nước phát triển trên thế giới, và nhữn...
 • Kỹ thuật đóng mở màng che nắng nhà kính, Nhà kính nông nghiệp công nghệ cao - Duration: 115 seconds.

  • 6 years ago
  • 20,482 views
  Greenhouse - Mô hình nhà kính mới

  Nhakinh.NET - MỘT KHỞI ĐẦU MỚI

  Nhakinh.NET ra đời đã kết hợp được những ưu điểm về kỹ thuật, công nghệ nhà kính của nhiều nước phát triển trên thế giới, và nhữn...
 • Kỹ thuật đóng mở mái nhà kính, Nhà kính nông nghiệp công nghệ cao - Duration: 66 seconds.

  • 6 years ago
  • 2,004 views
  Greenhouse - Mô hình nhà kính mới

  Nhakinh.NET - MỘT KHỞI ĐẦU MỚI

  Nhakinh.NET ra đời đã kết hợp được những ưu điểm về kỹ thuật, công nghệ nhà kính của nhiều nước phát triển trên thế giới, và nhữn...
 • Nhà kính - khai mạc hội chợ nông nghiệp quốc tế Agroviet 2012 - Duration: 11 minutes.

  • 6 years ago
  • 504 views
  Greenhouse - Mô hình nhà kính mới

  Nhakinh.NET - MỘT KHỞI ĐẦU MỚI

  Nhakinh.NET ra đời đã kết hợp được những ưu điểm về kỹ thuật, công nghệ nhà kính của nhiều nước phát triển trên thế giới, và nhữn...
 • Nhà kính - Máy trộn đất - nông nghiệp công nghệ cao - Duration: 33 seconds.

  • 6 years ago
  • 5,633 views
  Greenhouse - Mô hình nhà kính mới

  Nhakinh.NET - MỘT KHỞI ĐẦU MỚI

  Nhakinh.NET ra đời đã kết hợp được những ưu điểm về kỹ thuật, công nghệ nhà kính của nhiều nước phát triển trên thế giới, và nhữn...
 • Nhà kính - thiết bị làm mát nhà kính - Duration: 2 minutes, 28 seconds.

  • 6 years ago
  • 6,093 views
  Greenhouse - Mô hình nhà kính nông nghiệp công nghệ cao

  Nhakinh.NET - MỘT KHỞI ĐẦU MỚI

  Nhakinh.NET ra đời đã kết hợp được những ưu điểm về kỹ thuật, công nghệ nhà kính của nhiều nước phát triển ...
 • Nhà kính - Điều khiển tự động che nắng nhà kính - Duration: 48 seconds.

  • 6 years ago
  • 7,268 views
  Greenhouse - Mô hình nhà kính nông nghiệp công nghệ cao

  Nhakinh.NET - MỘT KHỞI ĐẦU MỚI

  Nhakinh.NET ra đời đã kết hợp được những ưu điểm về kỹ thuật, công nghệ nhà kính của nhiều nước phát triển ...
 • Nhà kính - Hội chợ Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Tp. HCM 2012 - Duration: 11 minutes.

  • 6 years ago
  • 3,657 views
  Greenhouse - Mô hình nhà kính mới

  Nhakinh.NET - MỘT KHỞI ĐẦU MỚI

  Nhakinh.NET ra đời đã kết hợp được những ưu điểm về kỹ thuật, công nghệ nhà kính của nhiều nước phát triển trên thế giới, và nhữn...
 • Nhà Kính - Greenhouse - Kỷ thuật đóng mở mái nhà kính - Duration: 43 seconds.

  • 6 years ago
  • 1,558 views
  Greenhouse - Mô hình nhà kính mới

  Nhakinh.NET - MỘT KHỞI ĐẦU MỚI

  Nhakinh.NET ra đời đã kết hợp được những ưu điểm về kỹ thuật, công nghệ nhà kính của nhiều nước phát triển trên thế giới, và nhữn...
 • Nhà kính trồng rau sạch - Duration: 3 minutes, 36 seconds.

  • 6 years ago
  • 79,786 views
  Greenhouse - Mô hình nhà kính mới

  Nhakinh.NET ra đời đã kết hợp được những ưu điểm về kỹ thuật, công nghệ nhà kính của nhiều nước phát triển trên thế giới, và những ưu điểm của các mô hình nhà kín...
 • nha kinh, nhà kính, nhakinh

  Nhà Kính - Tin kinh tế - HTV - Mô hình nhà kính công nghệ cao - Duration: 106 seconds.

  • 6 years ago
  • 7,203 views
  Greenhouse - Mô hình nhà kính mới

  Nhakinh.NET - MỘT KHỞI ĐẦU MỚI

  Nhakinh.NET ra đời đã kết hợp được những ưu điểm về kỹ thuật, công nghệ nhà kính của nhiều nước phát triển trên thế giới, và nhữn...
 • Nhà kính, nhà kính trồng nấm công nghệ cao lần đều tiên tại Việt Nam.

  Nhà Kính - Greenhouse - Mô Hình Nhà Kính Trồng Nấm - Duration: 2 minutes, 40 seconds.

  • 6 years ago
  • 28,301 views
  Greenhouse - Mô hình nhà kính mới

  Nhakinh.NET - MỘT KHỞI ĐẦU MỚI

  Nhakinh.NET ra đời đã kết hợp được những ưu điểm về kỹ thuật, công nghệ nhà kính của nhiều nước phát triển trên thế giới, và nhữn...
 • Nhà Kính - Greenhouse - Kỷ thuật điều khiển che màng cắt nắng nhà kính - Duration: 43 seconds.

  • 6 years ago
  • 6,316 views
  Greenhouse - Mô hình nhà kính mới

  Nhakinh.NET - MỘT KHỞI ĐẦU MỚI

  Nhakinh.NET ra đời đã kết hợp được những ưu điểm về kỹ thuật, công nghệ nhà kính của nhiều nước phát triển trên thế giới, và nhữn...
 • Nhà Kính - Greenhouse - Mô hình nhà kính trồng Dâu - Duration: 4 minutes, 5 seconds.

  • 6 years ago
  • 9,014 views
  Greenhouse - Mô hình nhà kính mới

  Nhakinh.NET - MỘT KHỞI ĐẦU MỚI

  Nhakinh.NET ra đời đã kết hợp được những ưu điểm về kỹ thuật, công nghệ nhà kính của nhiều nước phát triển trên thế giới, và nhữn...
 • Nhà Kính - Tin HTV - Greenhouse - Mô hình nhà kính mới - Duration: 105 seconds.

  • 6 years ago
  • 5,161 views
  Greenhouse - Mô hình nhà kính mới

  Nhakinh.NET - MỘT KHỞI ĐẦU MỚI

  Nhakinh.NET ra đời đã kết hợp được những ưu điểm về kỹ thuật, công nghệ nhà kính của nhiều nước phát triển trên thế giới, và nhữn...
to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...