285
 • PISITnoi I PORTFOLIO [Photography]

  178 views 3 years ago
  พิสิฐ น้อยวังคลัง (เข้ม)
  www.facebook.com/pisitnoi

  บ้านเลขที่ 16 ชุมชนตักศิลา ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  รายละเอียดของงาน: ออกแบบสื่อ, วิทยากร, อาสาสมัคร, ศิลปินอิสระ
  แฟ้มสะสมผลงาน กราฟิก ภาพนิ่ง วีดีโอ แอนิเมชั่น สิ่งพิมพ์ ต่างๆ
  ทักษะและความสามารถพิเศษอื่นๆ สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
  มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

  ประสบการณ์การทำงาน
  1. วิทยากรสอนการผลิตแอนิเมชั่นเบื้องตื้นสำหรับเด็ก ศูนย์ICT ขอนแก่น
  2. นายกสโมสรนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  3. ฝ่ายศิลปกรรมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี "ปูแป้งเกมส์"
  4. นักออกแบบอิสระ
  5. อาจารย์พิเศษสาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  6. อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายมัธยม Show less
  Read more
 • PISITnoi l PORTFOLIO Play all

  This item has been hidden
 • Dmsu Play all

  This item has been hidden
 • Popular uploads Play all

  This item has been hidden
to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...