824
 • Fideo 360: Ras yr Wyddfa 2017 - Duration: 54 minutes.

  • 4 months ago
  • 903 views
  Gwyliwch rhedwyr Ras yr Wyddfa 2017 yn cyraedd y copa gwlyb a gwyntog yn 360 ar YouTube neu gyda headset VR. 15/07/2017. Bydd angen defnyddio'r app YouTube ar dyfais iOS.

  Watch the runners of the ...
 • Hansh - Channel

  • 144 videos
  Llond ceg o gerddoriaeth, celf, comedi, gemau, ffilmiau, teithio, pobl difyr a phethau gwirion | Alternative Welsh-language TV from S4C.
  • CHANNEL
  591
 • Ynni Ogwen - Duration: 3 minutes, 11 seconds.

  • 1 year ago
  • 1,030 views
  Er mwyn adeiladu cynllun Hydro Ogwen a dod a budd cymunedol sylweddol yn ol i Ddyffryn Ogwen, mae angen i ni fenthyg neu ddenu buddsoddiad o £520,000. Ddiwedd Chwefror, byddwn yn agor cynllun cyfra...
 • Gemau Ewrop - Siarter Iaith - Duration: 2 minutes, 14 seconds.

  • 1 year ago
  • 158 views
  Ers 2011, mae Cyngor Gwynedd wedi bod yn datblygu cynlluniau arloesol i hyrwyddo ac annog defnydd plant o’r iaith Gymraeg yn eu bywyd bob dydd. Dyma'r ddiwrnod o weithgareddau gafodd ei gynnal yng ...
  • CC
 • Ras Ryngwladol Yr Wyddfa | Snowdon International Race - Duration: 51 seconds.

  • 1 year ago
  • 100 views
  Uchafbwyntiau'r ras ymlaen dydd Sul, Gorffennaf 17 am 18.00 ar S4C | Race highlights on S4C, Sunday July 17th at 18.00
 • Draw Gemau Ewrop - Duration: 6 minutes, 48 seconds.

  • 1 year ago
  • 139 views
 • Ysgol Penybryn yn gwylio'r draw ar gyfer Gemau Ewrop - Duration: 3 minutes, 17 seconds.

  • 1 year ago
  • 264 views
  Bydd Cwmni Da /S4C/Siarter Iaith yn cynnal dau ddiwrnod o hwyl yng Nghlwb Pêl-droed Dinas Bangor ar 16/17 Mai, 2016. Ar yr ail ddiwrnod, bydd 72 o blant yn cynrychioli 24 o wledydd gan gymryd rhan ...
 • Gwyn Thomas - Pair Ceridwen - Duration: 61 seconds.

  • 1 year ago
  • 117 views
 • Ynni Padarn Peris - Duration: 3 minutes, 3 seconds.

  • 1 year ago
  • 671 views
  Mae Ynni Padarn Peris am greu cynllun micro-hydro ar Afon Goch yn Llanberis. Bydd angen codi hyd at £250,000 i wneud y gwaith.

  Ynni Padarn Peris will create a micro-hydro on Afon Goch in Llanberis...
 • Babi Ni - Lleucu - Duration: 51 seconds.

  • 1 year ago
  • 469 views
  Babi Ni - Cyfres newydd yn dilyn Lleucu Haf Newton o Lansannan wrth iddi baratoi ar gyfer cael babi newydd yn y teulu a chroesawu ei chwaer fach newydd i'r byd.

  Bore dydd Iau, Ionawr 7fed am 8.30 ...
 • Babi Ni - Megan - Duration: 52 seconds.

  • 1 year ago
  • 123 views
 • Chwareli Llechi - Duration: 2 minutes, 10 seconds.

  • 1 year ago
  • 133 views
 • Bywyd Newydd : Rhoi Organau - Duration: 21 seconds.

  • 1 year ago
  • 72 views
  Bob blwyddyn yng Nghymru mae tua 30 o bobl yn marw wrth aros am drawsblaniad organ, ond mae rheolau newydd yn dod i rym yma a fydd yn golygu o bosib y daw mwy o organau ar gael. Yn y rhaglen hon ca...
 • Stori Pêl-droed Cymru - Rhaglen 6 - Duration: 44 seconds.

  • 1 year ago
  • 77 views
  Yn hon, y rhaglen olaf yn y gyfres, Dewi Prysor sy’n edrych ar y bygythiadau hanesyddol a pharhaus i hunaniaeth ein gêm.

  In this, the final programme in the series, Dewi Prysor looks at the histo...
 • Dyma Fi 2015 - Straen - Duration: 38 seconds.

  • 1 year ago
  • 50 views
  1000 o bobl ifanc, 1 holiadur. Beth wyt ti'n ei wneud yn dy amser hamdden? Wyt ti'n dioddef o straen gwaith ysgol?
 • Dyma Fi 2015 - Emosiynau - Duration: 13 seconds.

  • 1 year ago
  • 37 views
  1000 o bobl ifanc, 1 holiadur. Beth yw'r emosiwn cryfaf i ti ei deimlo? Beth sy'n gwneud i ti wingo?
 • Dyma Fi 2015 - Hunan Ddelwedd - Duration: 23 seconds.

  • 1 year ago
  • 22 views
  1000 o bobl ifanc, 1 holiadur. Ydy hunanddelwedd yn bwysig? Beth yw effaith cyfryngau cymdeithasol ar dy fywyd?
 • Dyma Fi 2015 - Bwlio - Duration: 32 seconds.

  • 2 years ago
  • 41 views
  1000 o bobl ifanc, 1 holiadur. Beth sy'n dy wneud di'n hapus? Wyt ti wedi cael dy fwlio?
 • Dyma Fi 2015 - Hapusrwydd - Duration: 44 seconds.

  • 2 years ago
  • 40 views
  1000 o bobl ifanc, 1 holiadur. Beth sy'n ddoniol? Wyt ti'n teimlo'n euog? Oes gennyt ti ffobia?
 • Dyma Fi 2015 - Ofn - Duration: 48 seconds.

  • 2 years ago
  • 39 views
  1000 o bobl ifanc, 1 holiadur. Beth sy'n achosi embaras i ti? Beth sy'n dy wneud yn nerfus? Oes gennyt ti OCD?
 • Dyma Fi 2015 - Hyder - Duration: 25 seconds.

  • 2 years ago
  • 48 views
  1000 o bobl ifanc, 1 holiadur.
  Wyt ti'n hyderus? Wyt ti'n optimistaidd? Wyt ti'n dilyn rheolau?
 • Dyma Fi 2015 - Poeni - Duration: 41 seconds.

  • 2 years ago
  • 45 views
  1000 o bobl ifanc, 1 holiadur. Sut wyt ti'n cysgu? Beth sy'n dy boeni? Pa mor iach wyt ti?
 • Stori Pêl-droed Cymru - Rhaglen 5 - Duration: 38 seconds.

  • 2 years ago
  • 36 views
  Yr awdur, a'r cefnogwr pybyr Dewi Prysor, sy'n olrhain hanes y gêm bêl-droed yng Nghymru. Yn y rhaglen hon, bydd Dewi yn edrych ar agwedd sy'n rhan hollbwysig o brofiad y chwaraewyr a'r cefnogwyr, ...
 • Dyma Fi 2015 - Perthynas - Duration: 39 seconds.

  • 2 years ago
  • 50 views
  Bwriad 'Dyma Fi' yw trafod emosiynau pobl ifanc 16-18 oed yng Nghymru heddiw. Cawn olwg ar gyflwr meddwl a theimladau Cymry, o Gaergybi i Gaerdydd, ar ôl teithio i ysgolion a cholegau ledled y wlad...
 • Stori Pêl-droed Cymru - Rhaglen 4 - Duration: 35 seconds.

  • 2 years ago
  • 43 views
 • Dyma Fi 2015 - Duration: 20 seconds.

  • 2 years ago
  • 44 views
  Bwriad 'Dyma Fi' yw trafod emosiynau pobl ifanc 16-18 oed yng Nghymru heddiw. Cawn olwg ar gyflwr meddwl a theimladau Cymry, o Gaergybi i Gaerdydd, ar ôl teithio i ysgolion a cholegau ledled y wlad...
 • Stori Pêl-droed Cymru - Rhaglen 3 - Duration: 53 seconds.

  • 2 years ago
  • 52 views
  Yn y rhaglen hon, mae Dewi yn edrych yn ôl ar rai o stadiwms eiconig Cymru sydd bellach wedi diflannu. Mae enwau fel y Vetch, Parc Ninian, Parc Somerton a Ffordd Farrar yn rhan allweddol o hanes pê...
 • Stori Pêl-droed Cymru : Rhaglen 2 - Duration: 58 seconds.

  • 2 years ago
  • 102 views
  Yr awdur, a'r cefnogwr pybyr Dewi Prysor, sy'n olhrain hanes y gêm bêl-droed yng Nghymru. Yn y rhaglen hon, mae Dewi yn edrych yn ôl ar rai o'r ffactorau a effeithiodd ar dwf pêl-droed. Yn ôl nifer...
 • Stori Pêl-droed Cymru - Duration: 44 seconds.

  • 2 years ago
  • 161 views
  Yr awdur, a'r cefnogwr pybyr Dewi Prysor, sy'n olrhain hanes y gêm bêl-droed yng Nghymru.
  Nos Fawrth, 20 Hydref am 9.30pm ar S4C

  Avid fan and author Dewi Prysor charts the history of Welsh footb...
  • CC
 • Bethan Gwanas : Y Menopôs a Fi - Rhaglen 1 - Duration: 31 seconds.

  • 2 years ago
  • 63 views
 • Bethan Gwanas - Y Menopôs a Fi - Duration: 70 seconds.

  • 2 years ago
  • 150 views
  Cyfres sy’n edrych ar sawl agwedd ar y menopôs – yn ddifrifol, yn ddoniol, ac yn wylio hanfodol i ddynion a merched o bob oed!

  A new series looking at different aspects of the menopause – from the...
to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...