Upload
16
*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴*̡͌l̡*
█████████████████████
*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴*̡͌l̡*
█████████████████████
██╔╦╦╦═╦╗╔═╦═╦══╦═╗██
██║║║║╩╣╚╣═╣║║║║║╩╣██
██╚══╩═╩═╩═╩═╩╩╩╩═╝██
█████████████████████

„¸¨°º¤ø„¸¸„ø¤º°¨ „ø¤º°¨
¨°º¤ø„ ROOOCK! „ø¤º°¨  
¸„ø¤º°¨ OOooNN ``°º¤ø„¸
ø¤º°¨¸„ø¤º°¨¨°º¤ø„¸¨°º¤
º¤ø„¸¸„ø¤º°¨``°º¤ø„¸ „ø¤º°¨
¨°º¤ø„¸♫ AC/DC♫ „ø¤º°¨ copy
¸„ø¤º°¨♪ rocks for ♫ ``°º¤ø„¸ and paste
¨°º¤ø„¸♫ LIFE ♪„ø¤º°¨ „ø¤º°¨°º¤ø„¸if you agree

........¶..............¶...... ........¶..............¶...... ..
......¶¶...................... ........................¶¶.... ..
......¶¶................¶..... .....¶................¶¶......
......¶¶..............¶¶...... ....¶¶..............¶¶......
......¶¶..¶¶..¶¶..¶........... ...¶..¶¶..¶¶..¶¶......
..¶..¶¶..¶¶..¶¶..¶............ ..¶..¶¶..¶¶..¶¶..¶..
¶¶..¶¶..¶¶..¶¶..¶............. .¶..¶¶..¶¶..¶¶..¶¶
..¶¶¶¶..¶¶..¶¶................ ......¶¶..¶¶..¶¶¶¶..
....¶¶¶¶¶¶¶¶¶................. .....¶¶..¶¶..¶¶¶... W
to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...