33
Činnosť novinovo--vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu je vydávanie novín (týždenníka Hlas ľudu a mládežníckeho mesačníka Vzlet), kníh, br...
Činnosť novinovo--vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu je vydávanie novín (týždenníka Hlas ľudu a mládežníckeho mesačníka Vzlet), kníh, brožúr, hudobných kníh a iných publikácií, vydávanie časopisov a iných podobných periodických vydaní, ostatná vydavateľská činnosť, ostatné služby reklamy a propagandy, sekretárske a prekladateľské aktivity, predaj kníh, novín a kancelárskeho materiálu...

Hlavným cieľom NVU Hlas ľudu je vydávanie diel, ktorými sa prispieva ku kultúrnemu, vzdelávaciemu, vedeckému a inému duchovnému rozvoju Slovákov v Srbsku a k zachovaniu ich nacionálnej identity.

Zakladateľom NVU Hlas ľudu je Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. HVU Hlas ľudu bola založená 19. októbra 1944.
Sídlo: 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V.
Oficiálna stránka: http://www.hl.rs/
Facebook profíl: https://www.facebook.com/pages/Hlas-%C4%BEudu/471265282916848?ref=ts&fref=ts
  • Uploads Play all

    This item has been hidden
  • This item has been hidden
  • Liked videos Play all

    This item has been hidden
  • Subscriptions

    This item has been hidden
to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...