3
ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. Tuwima 22/26 90-002 Łódź

ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. Tuwima 22/26 90-002 Łódź

Powstała 29 listopada 1991r. jako jednostka wspierająca rozwój sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez opracowywanie i realizowanie programów finansowanych z funduszy unijnych. Od 2001r. ŁARR pełni funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej(RIF), odpowiedzialnej za obsługę i wdrażanie programów przeznaczonych na finansowanie inwestycji w nowe technologie, specjalistyczne usługi doradcze, podnoszenie kwalifikacji pracowników i rozwój eksportu. ŁARR zajmowała się obsługą następujących programów: PHARE STRUDER, PHARE RAPID, PHARE (2000,2001, 2002 i 2003) SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (działanie 2.1, 2.2.1, 2.3), SPO Rozwój Zasobów Ludzkich (działanie 2.3a), ZPORR (działanie 2.5 i 3.4). Obecnie Spółka pełni funkcję RIF wdrażając wybrane działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (działania 4.2, 4.4, 6.1, 8.1, 8.2).
to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...