1,014
 • Automated Cell Culture ATK @KMUTT

  2,445 views 2 years ago
  เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาวะเสื่อม (Regenerative Medicine) เป็นศาสตร์การรักษาใหม่ที่ได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบัน โดยการนำเซลล์หรือเนื้อเยื่อที่มีประสิทธิภาพมาซ่อมแซมอวัยวะที่เสียหายจากโรคภัยหรือสภาวะเสื่อมสภาพตามอายุ เพื่อให้อวัยวะนั้นสามารถทำงานได้เหมือนเดิม โดยวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือการใช้เซลล์ของผู้ป่วยมาฉีด สร้างเนื้อเยื่อ หรือปลูกถ่ายกลับสู่ผู้ป่วยอีกครั้งเพื่อกระตุ้นเสริมสร้างและฟื้นฟูร่างกายด้วยกระบวนการทางธรรมชาติ

  กลุ่มวิจัยหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมผลักดันให้การวิจัยเพื่อการรักษาด้วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาวะเสื่อมในประเทศไทย องค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้การรักษาประสบความสำเร็จคือ "คุณภาพและปริมาณของเซลล์ที่จะนำไปรักษา" จึงจัดตั้งโครงการงานวิจัยการผลิตเซลล์เชิงพาณิชย์โดยใช้ระบบอัตโนมัติในการเลี้ยงเซลล์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนเครื่องเลี้ยงเซลล์อัตโนมัติมูลค่ากว่า 44 ล้านบาท จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันและกระตุ้นให้เกิดงานวิจัยและธุรกิจทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาวะเสื่อมในประเทศไทย พร้อมทั้งกำหนดและจัดทำมาตรฐานเพื่อควบคุมคุณภาพและการผลิตให้ได้ GMP ตามมาตรฐานของญี่ปุ่นเพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้ และยังได้รับความร่วมมือจากบริษัท Shibuya Kogyo จากญี่ปุ่นในการเป็นที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีอัตโนมัติที่ใช้กับเครื่องเลี้ยงเซลล์ อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Osaka University ในการร่วมวิจัย Show less
  Read more
 • Uploads Play all

  This item has been hidden
 • Research Play all

  • ชุดป้องกันฟ้าผ่าฝีมืออาจารย์วิศวะไฟฟ้า มจธ. - Duration: 3 minutes, 14 seconds.

   • 5 years ago
   • 12,767 views
   เปิดตัวชุดป้องกันฟ้าผ่าฝีมืออาจารย์บุญเหนือ พึ่งศิริ อาจารย์วิศวะไฟฟ้า มจธ. แนะชาวบ้านประยุกต์ทำเองได้จากกล่องนมยูเอสที ระบุกระต๊อบบ้านไม้เสี่ยงฟ้าผ่าสูงกว่าอาคารโครงเหล็ก หากจำเป็นต้องอยู่ในที่โล่...
  • มจธ. นวัตกรรมไฮเทคเด็กไทย - Duration: 2 minutes, 47 seconds.

   • 5 years ago
   • 211 views
   ผลงานวิจัยของเยาวชนไทยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่คิดค้น และพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์
   ข่าวโดย - ครอบครัวข่าว 3
  • ลวดดัดฟันไทเทเนียมบริสุทธิ์ ทีม Smart lab มจธ. - Duration: 4 minutes, 15 seconds.

   • 5 years ago
   • 1,292 views
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี "ทีม Smart lab" ร่วมกันคิดค้นกระบวนการผลิตมากว่า 10 ปี ซึ่งปัจจุบัน สามารถค้นพบสูตรทำลวดดัดฟันคุณภาพดีในราคาที่ถูกกว่า 3 เท่าตัว

   ข่าวโดย Voice TV
  • "วัสดุฉลาด" เพื่อการแพทย์ โดยทีม SMART Lab มจธ. - Duration: 83 seconds.

   • 5 years ago
   • 729 views
   SMART Lab วิศวะ มจธ. สร้างชื่อ พัฒนาวัสดุฉลาดช่วยเหลือวงการแพทย์ คว้ารางวัล รองสุดยอดนวัตกรรม จากโครงการ ทรู อินโนเวชั่น อวอร์ดส์ เมื่อต้นปี 2012 ที่ผ่านมา คาดลดการนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์กว่าปีละร...
  • SkyPACS Teaser - Team Myra (Thailand) Microsoft ImagineCup 2013 - Duration: 33 seconds.

   • 5 years ago
   • 108 views
   We present the medical image solution for radiologists, SkyPACS. The application is able to visualize the medical images in two and three dimensions. SkyPACS can be accessed from anywhere via Inter...
  • SkyPACS Overview - Team Myra (Thailand) Microsoft Imagine Cup 2013 (KMUTT) - Duration: 9 minutes, 57 seconds.

   • 5 years ago
   • 268 views
   We present the medical image solution for radiologists, SkyPACS. The application is able to visualize the medical images in two and three dimensions. SkyPACS can be accessed from anywhere via Inter...
  • ลดเวลาผ่าตัดด้วย SKYPACS (ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) - Duration: 3 minutes, 13 seconds.

   • 5 years ago
   • 551 views
   ลดเวลาผ่าตัดด้วย SKYPACS ผลงาน นศ.ป.โท "มจธ." นักศึกษาป.โทวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โชว์กึ๋น พัฒนาระบบอำนวยความสะดวกแก่แพทย์รังสี ย่นระยะเวลาประมวลภาพ พัฒนาภาพถ่ายทา...
  • ชีวิตอิสระสำหรับผู้พิการ ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าระยะไกล (มจธ.) - Duration: 4 minutes, 34 seconds.

   • 5 years ago
   • 220 views
   ผู้ทุพพลภาพยิ้มออกด้วยผลงานชิ้นเด็ดจาก มจธ. เจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับประเทศ ในกลุ่มสิ่งประดิษฐ์ทางด้านการแพทย์สำหรับผู้ทุพพลภาพและด้อยโอกาส ในการประกวด "วันนักประดิษฐ์" ...
  • นักวิจัย มจธ. ศึกษาวงจรการอพยพผึ้งหลวง - Duration: 3 minutes, 49 seconds.

   • 4 years ago
   • 2,995 views
   นักวิจัย มจธ.โดย ดร.อรวรรณ ดวงภักดี ศึกษาวงจรการอพยพผึ้งหลวงบนต้นผึ้งในสวนผึ้ง ราชบุรีลดลงเกือบครึ่งในเวลาแค่ 1 ปี หวั่นป่าตะนาวศรีมีปัญหา ชี้ทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อม ต้นผึ้งที่ลดลง และการเก็บรังผึ้งแ...
  • A-Eye application ผลงานฝีมือเด็ก มจธ. (รายการ digital Age) - Duration: 2 minutes, 17 seconds.

   • 4 years ago
   • 201 views
   A-Eye (Extra eyes assisting in the environmental surveillance of the national parks) เป็นระบบอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่รักษาป่าไม้ในอุทยานแห่งชาติรวมทั้งเป็นตัวช่วย...
  • SensibleTAB หุ่นยนต์ฟื้นฟูการเคลื่อนไหวแขน - Duration: 3 minutes, 13 seconds.

   • 3 years ago
   • 514 views
   ผลงาน SensibleTAB หุ่นยนต์ฟื้นฟูการเคลื่อนไหวแขน

   คณะผู้วิจัยจากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ประกอบด้วย ดร.ปราการเกียรติ ยังคง นายวิทยา ไพเราะห...
  • นวัตกรรมรักษาข้อเสื่อมด้วยวิธีธรรมชาติไม่ใช่อวัยวะเทียม - Duration: 3 minutes, 28 seconds.

   • 3 years ago
   • 682 views
   โรคข้อเสื่อมวิธีการรักษาให้หายคือการผ่าตัดเอาอวัยวะเทียมเข้าไปเปลี่ยนที่ทำจากไทเทเนียมแต่ทำให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวลำบากในฤดูหนาวเนื่องจากไทเทเนียมจะทำให้หัวเข่าเย็นโดยเฉพาะเวลานอน

   ผลงานของ รศ.ดร.ขวั...
  This item has been hidden
 • FIBO Play all

  สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เปิดแถลงข่าว หุ่นยนต์ไทยพร้อมสู้บนเวทีโลก พร้อมทั้งเปิดตัวทีม TRCC 422R แชมป์การแข่งขันหุ่นยนต์เพื่อนอัจฉริยะชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2555 และทีม Hanuman KMUTT แชมป์การแข่งขันหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2555 ในฐานะตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์โลก World RoboCup 2013 ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์
  This item has been hidden
 • Microsoft Imagine Cup 2013 Play all

  This item has been hidden
 • KMUTT Solar Decathlon Europe 2014 Play all

  โครงการ Solar Decathlon Europe 2014 การแข่งขันการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นงานแข่งขันระดับนานาชาติ โดยในปี 2014 จะจัดขึ้น ณ เมืองแวร์ซายส์ ประเทศฝรั่งเศส

  ครั้งนี้ทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเข้ารอบ 20 ทีม จากผู้สมัครทั้งหมด 44 ทีมจาก 23 ประเทศทั่วโลก ถือเป็นผู้สมัครจากประเทศไทยทีมเดียวในภูมิภาคอาเซียน และถือเป็น 1 ใน 4 ทีมที่มาจากประเทศแถบเอเชีย
  • KMUTT Solar Decathlon Europe 2014 - Duration: 2 minutes, 16 seconds.

   • 5 years ago
   • 628 views
   ทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเข้ารอบ 20 ทีม จากผู้สมัครทั้งหมด 44 ทีมจาก 23 ประเทศทั่วโลก ถือเป็นผู้สมัครจากประเทศไทยทีมเดียวในภูมิภาคอาเซียน แ...
  • KMUTT Solar Decathlon Europe 2014 (รายการ Thailand Only Part2) - Duration: 14 minutes.

   • 5 years ago
   • 495 views
   ทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเข้ารอบ 20 ทีม จากผู้สมัครทั้งหมด 44 ทีมจาก 23 ประเทศทั่วโลก ถือเป็นผู้สมัครจากประเทศไทยทีมเดียวในภูมิภาคอาเซียน แ...
  • KMUTT Solar Decathlon Europe 2014 (รายการ Thailand Only Part3) - Duration: 14 minutes.

   • 5 years ago
   • 294 views
   ทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเข้ารอบ 20 ทีม จากผู้สมัครทั้งหมด 44 ทีมจาก 23 ประเทศทั่วโลก ถือเป็นผู้สมัครจากประเทศไทยทีมเดียวในภูมิภาคอาเซียน แ...
  • งานแถลงข่าว KMUTT Solar Decathlon Europe 2014 - Duration: 2 minutes, 10 seconds.

   • 4 years ago
   • 124 views
   ทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม­เกล้าธนบุรี (มจธ.)ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเข้ารอบ 20 ทีม จากผู้สมัครทั้งหมด 44 ทีมจาก 23 ประเทศทั่วโลก ถือเป็นผู้สมัครจากประเทศไทยทีมเดียวในภูม­ิภาคอาเซียน ...
  • พระจอมเกล้าธนบุรี ตัวแทนอาเซียนประกวดบ้านประหยัดพลังงาน Solar Decathlon Europe 2014 - Duration: 2 minutes, 13 seconds.

   • 4 years ago
   • 739 views
   ทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเข้ารอบ 20 ทีม จากผู้สมัครทั้งหมด 44 ทีมจาก 23 ประเทศทั่วโลก ถือเป็นผู้สมัครจากประเทศไทยทีมเดียวในภูมิภาคอาเซียน แ...
  • ทีม มจธ. (KMUTT) เปิดบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ Baan Chaan ก่อนการแข่งขัน Solar Decathlon Europe 2014 - Duration: 2 minutes, 41 seconds.

   • 4 years ago
   • 4,353 views
   รายการเรื่องเด่นเย็นนี้ ช่วง ASIA Connect สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ออกอากาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557

   เมื่อวันพุธที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ทีม มจธ. (KMUTT) ตัวแทนหนึ่งเดียวในอ...
  This item has been hidden
 • Only 1 Thai varsity in top 400 Play all

  This item has been hidden
 • This item has been hidden
 • Awards Play all

  • A-EYE แอพพลิเคชั่นเจ๋ง! บนมือถือสมาร์ทโฟนฝีมือเด็ก มจธ. - Duration: 6 minutes, 44 seconds.

   • 5 years ago
   • 2,031 views
   A-Eye แอพพลิเคชั่นเจ๋งบนมือถือสมาร์ทโฟนฝีมือเด็ก มจธ. ทำหน้าที่เสมือนรุกขเทวดา เปิดโซเชียลเน็ตเวิร์กให้นักท่องเที่ยว แค่ถ่ายและกดแชร์ภาพเหตุร้ายในป่า ทั้งการตัดไม้ ไฟป่า น้ำป่า ก่อนเจ้าหน้าที่อุทยา...
  • SkyPACS Overview - Team Myra (Thailand) Microsoft Imagine Cup 2013 (KMUTT) - Duration: 9 minutes, 57 seconds.

   • 5 years ago
   • 268 views
   We present the medical image solution for radiologists, SkyPACS. The application is able to visualize the medical images in two and three dimensions. SkyPACS can be accessed from anywhere via Inter...
  • "วัสดุฉลาด" เพื่อการแพทย์ โดยทีม SMART Lab มจธ. - Duration: 83 seconds.

   • 5 years ago
   • 729 views
   SMART Lab วิศวะ มจธ. สร้างชื่อ พัฒนาวัสดุฉลาดช่วยเหลือวงการแพทย์ คว้ารางวัล รองสุดยอดนวัตกรรม จากโครงการ ทรู อินโนเวชั่น อวอร์ดส์ เมื่อต้นปี 2012 ที่ผ่านมา คาดลดการนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์กว่าปีละร...
  • ลวดดัดฟันไทเทเนียมบริสุทธิ์ ทีม Smart lab มจธ. - Duration: 4 minutes, 15 seconds.

   • 5 years ago
   • 1,292 views
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี "ทีม Smart lab" ร่วมกันคิดค้นกระบวนการผลิตมากว่า 10 ปี ซึ่งปัจจุบัน สามารถค้นพบสูตรทำลวดดัดฟันคุณภาพดีในราคาที่ถูกกว่า 3 เท่าตัว

   ข่าวโดย Voice TV
  • พระจอมเกล้าธนบุรี เปิดตัวทีม MYRA กับผลงาน Sky PACS ผู้ช่วยรังสีแพทย์ - Duration: 3 minutes, 49 seconds.

   • 5 years ago
   • 228 views
   ทีมเยาวชนไทย แชมป์ Imagine Cup Thailand 2013 สาขา Innovation ทีม MYRA ประกอบด้วย นายธนานันต์ พัฒนางกูร นางสาวศิคณา ธนุภาพรังสรรค์ นายกรัชกาย อารีกิจเสรี และนางสาวศรัณยา ภุมมา จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพ...
  • พระจอมเกล้าธนบุรี SkyPACS จากงานวิจัยสู่ผู้ผลิตภัณฑ์ระดับโลก - Duration: 3 minutes, 38 seconds.

   • 5 years ago
   • 354 views
   ทีมเยาวชนไทย แชมป์ Imagine Cup Thailand 2013 สาขา Innovation ทีม MYRA ประกอบด้วย นายธนานันต์ พัฒนางกูร นางสาวศิคณา ธนุภาพรังสรรค์ นายกรัชกาย อารีกิจเสรี และนางสาวศรัณยา ภุมมา จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพ...
  • A-Eye application ผลงานฝีมือเด็ก มจธ. (รายการ digital Age) - Duration: 2 minutes, 17 seconds.

   • 4 years ago
   • 201 views
   A-Eye (Extra eyes assisting in the environmental surveillance of the national parks) เป็นระบบอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่รักษาป่าไม้ในอุทยานแห่งชาติรวมทั้งเป็นตัวช่วย...
  • มจธ.ติด 1 ใน 400 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 - Duration: 2 minutes, 47 seconds.

   • 3 years ago
   • 499 views
   เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 Times Higher Education (THE) World University Rankings 2014 – 2015 ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ดีที่สุดในระดับนานาชาติ โดย มจธ. ยังคงเป็นมหาวิทยาลัยไทยแห่งเดีย...
  • THE BRICS & Emerging Economies Rankings 2015 - Duration: 38 seconds.

   • 3 years ago
   • 172 views
   มจธ.เป็นอันดับ 1 ใน 3 มหาวิทยาลัยไทย และเป็นอันดับที่ 49
   จากผลการจัดอันดับ THE BRICS & Emerging Economies Rankings 2015
   สถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชื่อดังจากประเทศอังกฤษ Times Higher
   Education...
  This item has been hidden
 • รถบัสเอทานอล ED 95 Play all

  รถโดยสารพลังงานทดแทนคันแรกของประเทศไทยที่ใช้เชื่้้อเพลิงเอทานอล ED95 โครงการนำร่องในการส่งเสริมการใช้เอทานอลในรถโดยสารขนาดใหญ่ เพื่อทดแทนการใช้น้ำมันดีเซล ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ กรมควบคุมมลพิษ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ บริษัท เพโทรกรีน จำกัด บริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยการสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
  This item has been hidden
 • News Play all

  • มจธ.รางวัลมูลนิธิโทเร 2012 - Duration: 7 minutes, 1 second.

   • 5 years ago
   • 116 views
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับ3รางวัลมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทยในพิธีมอบรางวัลและเงินทุนช่วยเห­ลือการวิจัย ครั้งที่ 19 ณ โรงแรมสวิสโซเทล นายเลิศ ปาร์ค วันที่18 กพ....
  • มจธ.รางวัลThailand Energy Award 2011 - Duration: 3 minutes, 2 seconds.

   • 5 years ago
   • 68 views
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีรับ­รางวัล Thailand Energy Award 2011 ณ ตึกสันติไมตรี

   งานประชาสัมพันธ์ มจธ.
   http://www.facebook.com/BangmodNews
  • มจธ.รับโล่ผลงานวิจัยเด่นสกว. 2555 - Duration: 6 minutes, 50 seconds.

   • 5 years ago
   • 63 views
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดงานมอบโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว.ประจำปี โดยมี ศ.ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ ผู้อำนวยการ สกว. กล่าวรายงาน และ ศ.นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ประธานคณะกรรมการนโ...
  • มจธ.รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติปี 2556 - Duration: 4 minutes, 13 seconds.

   • 5 years ago
   • 344 views
   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2555 รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556 โดยมี...
  • มจธ.รางวัลบุคคลดีเด่นของชาติ 2554 - Duration: 3 minutes, 52 seconds.

   • 5 years ago
   • 83 views
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์สมชาย วงศ์วิเศษ อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ในโอกาสที่ได้รับรางวัลบ­ุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเท...
  • มจธ. ประดับเนคไทด์และเข็มพระมหามงกุฏ - Duration: 3 minutes, 46 seconds.

   • 5 years ago
   • 1,012 views
   เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้­จัดพิธีประดับเนคไทด์และเข็มพระมหามงกุฏ แก่นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 ณ โรงยิม ชั้น3 อาคารพระจอมเกล้าราชานุส...
  • พิธีเปิดศูนย์ CSSC มจธ. - Duration: 3 minutes, 17 seconds.

   • 5 years ago
   • 72 views
   พิธีเปิดศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซล­ล์แสงอาทิตย์CSSC มจธ. เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน ศูนย์CSSCตั้งขึ้นโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุ...
  • มจธ. รางวัลเชิดชูเกียรติประจำปี 2554-2555 - Duration: 12 minutes.

   • 5 years ago
   • 52 views
   รางวัลเชิดชูเกียรติแด่ผู้ได้รับรางวัลด้านวิชาการ ประจำปี 2554-2555
   และรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สนับสนุนดีเด่นด้านการพัฒนานักศึกษาประจำปีการศึกษา 2555

   ผลิตโดย - งานประชาสัมพันธ์ มจธ.
  • SkyPACS Overview - Team Myra (Thailand) Microsoft Imagine Cup 2013 (KMUTT) - Duration: 9 minutes, 57 seconds.

   • 5 years ago
   • 268 views
   We present the medical image solution for radiologists, SkyPACS. The application is able to visualize the medical images in two and three dimensions. SkyPACS can be accessed from anywhere via Inter...
  • มจธ. นวัตกรรมไฮเทคเด็กไทย - Duration: 2 minutes, 47 seconds.

   • 5 years ago
   • 211 views
   ผลงานวิจัยของเยาวชนไทยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่คิดค้น และพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์
   ข่าวโดย - ครอบครัวข่าว 3
  • ชุดป้องกันฟ้าผ่าฝีมืออาจารย์วิศวะไฟฟ้า มจธ. - Duration: 3 minutes, 14 seconds.

   • 5 years ago
   • 12,767 views
   เปิดตัวชุดป้องกันฟ้าผ่าฝีมืออาจารย์บุญเหนือ พึ่งศิริ อาจารย์วิศวะไฟฟ้า มจธ. แนะชาวบ้านประยุกต์ทำเองได้จากกล่องนมยูเอสที ระบุกระต๊อบบ้านไม้เสี่ยงฟ้าผ่าสูงกว่าอาคารโครงเหล็ก หากจำเป็นต้องอยู่ในที่โล่...
  This item has been hidden
to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...