Upload
324
 • Prabėgus 2 metams po Klonio šturmo. 2014 05 17

  3,009 views 1 year ago
  Žmonių gyvenime laikas bėga ...
  Prabėgo 730 dienų, kai žmonių širdis pervėrė mažo iš mažiausiųjų KLYKSMAS. Netikėta, brutalios fizinės jėgos ir užnuodyta melo strėlė pervėrė mus. Tas, kas matė, tas, kas išgirdo, tas, kas pajautė -- niekada nepamirš 2012 metų gegužės 17 dienos ankstyvo ryto.
  Žmonių ašaros, senelių skausmas ir pažeminimas, mamos, kuri augino, atėmimas, prievarta ir jėga išnešimas iš gimtųjų namų matytas mažo vaiko veide išliks mūsų atmintyje.
  Sugriauti likimai, skausmas ir netektis vis dar nesitraukia. Melo pinklės ir toliau raizgo žmonių likimus.
  Visi, kurie nepamiršo, kurie išgyveno, kurie jaučia ir mato, kurie dar neapkurto ir neapako susirinko 2014 m. gegužės 17 d. ankstų šeštadienio rytą į Klonio gatvę Garliavoje...
  Minėjimą „paįvairino" pasaloje gretimoje Žilvičių gatvėje budėjęs policijos tarnybinis automobilis ir du žvalgomieji pareigūnų reidai po Klonio gatvę. Matyt, ieškojo kad ir mažiausios dingsties kuo nors patrikdyti susirinkusiuosius.
  Skausmo ir neteisybės, pažeminimo ir neteisingumo atminties minėjime kalbėjo LR Seimo nariai Jonas Varkala (politinės partijos „Drąsos kelias" pirmininkas) ir prof. Povilas Gylys (Seimo frakcija „Drąsos kelias"). Politinės partijos „Drąsos kelias" pirminko pavaduotoja Audronė Skučienė perskaitė Seimo narės Neringos Venckienės kreipimąsi. Kalbėjo Bagotosios parapijos klebonas kun. Mindaugas Martinaitis, kuris prieš du metus buvo Klonio šturmo įvykių sukūryje ir, naudojant fizinę policijos pareigūnų jėgą, buvo išvestas iš namo vidaus. Kalbėjo disidentai sesė Nijolė Sadūnaitė iš Vilniaus ir mons. kun. Vytautas Vaičiūnas iš Šlienavos. Šis jautrus dvasininkas perdavė susirinkusiems sveikinimus nuo kito žymaus disidento ir tikinčiųjų teisių gynėjo mon. kun. Alfonso Svarinsko iš Vilniaus. Mintimis dalinosi Elena, labai artimai bendravusi su pagrobtąja Mergaite paskutiniuosius du mėnesius 2012-aisiais. Pamąstymais pasidalino Aušrinė Balčiūnė bei Olga Girdauskienė. Buvo skaitoma poezija. Mergaitės pagrobimo 2-iejų metų sukakties atminimo renginį vedė Evelina Paltanavičiūtė-Matjošaitienė, tą istoriškai skaudžią dieną iš Klonio kiemo policininkų už rankų ištemtai per betoninį grindinį... Renginį savo meniškose fotografijose fiksavo fotodailininkas Juozas Valiušaitis, vienas iš daugelio šio kiemo neabejingų žmonių, neteisingai apkaltintų, suimtų, nuteistų piniginėmis baudomis ir dar dabar tebeteisiamų , o tokių lieka 17 žmonių. Todėl verta budėti Tiesoje... nes Tiesa tebežeminama pilotų teismuose... Show less
  Read more
 • Uploads Play all

  This item has been hidden
to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...