84
 • 2. Vad är LUS? - Duration: 5 minutes, 57 seconds.

  • 7 years ago
  • 899 views
  Beskriver vad LUS är samt tidsperspektivet på skalan och kort om avstämningar och att registrera LUS i Skolwebben.
  This item has been hidden
 • 9. LUS-punkt 9-12 - Duration: 5 minutes, 53 seconds.

  • 7 years ago
  • 1,516 views
  En utveckling från att effektivt ta hjälp av ljuden till att läsa minst 3-4 ord i följd innan barnet fastnar.
  This item has been hidden
 • This item has been hidden
 • 1. Varför LUS? - Duration: 4 minutes, 41 seconds.

  • 7 years ago
  • 861 views
  En första kort presentation av "varför" LUS, LäsUtvecklingsSchemat.
  This item has been hidden
 • Introduktion till LUS-filmer - Duration: 2 minutes, 46 seconds.

  • 7 years ago
  • 1,416 views
  Detta är introduktionsfilmen till en serie filmer som belyser användningen av verktyget LUS i arbetet med att bedöma elevers läsutveckling.
  This item has been hidden
 • 5. LUS 18b & c. Avancerad läsning. Elevsamtal. - Duration: 4 minutes, 3 seconds.

  • 7 years ago
  • 593 views
  Samtalet lärare -- elev exemplifierar hur en avancerad läsare kan resonera i ett boksamtal.
  This item has been hidden
 • 6. LUS 18b & c. Avancerad läsning. Lärarsamtal. - Duration: 4 minutes, 59 seconds.

  • 7 years ago
  • 298 views
  Två lärare samtalar om kriterier för en avancerad läsare.
  This item has been hidden
 • 7. LUS på Skarpaby - där läsning och skrivning går hand i hand. - Duration: 4 minutes, 43 seconds.

  • 7 years ago
  • 1,615 views
  Filmen visar först glimtar från undervisning i åk 1 som visar hur klassen arbetar med att göra textkopplingar. Detta följs av exempel på hur barnens läsande går hand i hand med deras skrivande på i...
  This item has been hidden
 • 13. Läsning på väg: LUS-punkt 10-15 - Duration: 8 minutes.

  • 6 years ago
  • 3,247 views
  Utvecklingen från LUS-punkt 10 till 15 motsvarar en resa från att kunna använda och växla mellan alla enskilda lässtrategier till flytande läsning av elevnära texter med god förståelse.
  This item has been hidden
 • 3. 3 faser och 19 punkter - Duration: 6 minutes, 23 seconds.

  • 7 years ago
  • 1,042 views
  Filmen ger en översiktlig bild av de tre faserna och punkterna som dessa är indelade i.
  This item has been hidden
 • 8. Att motivera till läsning "Jag läser inte" - Duration: 6 minutes, 36 seconds.

  • 7 years ago
  • 1,447 views
  Specialpedagog Lotta Nilsson berättar hur hon arbetar med att motivera läsovana tonårselever att läsa.
  This item has been hidden
 • 11. Att undervisa i läsförståelse - Duration: 7 minutes, 8 seconds.

  • 6 years ago
  • 9,119 views
  I filmen ser vi lärare samtala runt några av de principer och läsförståelsestrategier som återfinns i de tre forskningsbaserade läsförståelsemodellerna CORI, RT och TSI. Att undervisa i läsförståel...
  This item has been hidden
 • 10. Flytande läsning - Duration: 8 minutes, 3 seconds.

  • 6 years ago
  • 1,378 views
  Kravnivån för åk 3 är att eleverna ska läsa elevnära texter flytande med god förståelse. Detta gäller både kortare och längre texter där ortografisk helordsläsning dominerar. Filmen ger exempel på ...
  This item has been hidden
 • 12. Att undervisa i läsförståelsestrategier. Från teori till praktik på Sätraskolan. - Duration: 6 minutes, 44 seconds.

  • 6 years ago
  • 13,177 views
  Att undervisa i läsförståelse kräver ett annorlunda förhållningssätt där läraren använder konkreta undervisningsverktyg för att hjälpa elever utveckla läsförståelse. Eleven får dels tillgång till s...
  This item has been hidden
to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...