2,124
 • COSMIC HISTORY CHRONICLES Play all

  Przekaz Valum Votan—Jose Arguelles & Odbiór Red Queen— Stephanie South

  KRONIKI KOSMICZNEJ HISTORII wkrótce zostaną opublikowane w polsce...:)

  COSMIC HISTORY CHRONICLES will be published soon in poland...:)

  Cosmic History: Volume II 
Cosmic Science: Descent of the Divine and Evolutionary Necessity

  May religion and science, reunited in the future, give help and shew love to one another, like two sisters, for theirs has been one cradle.

  Eliphas Levi, p. 364 History of Magic


  PLANET ART NETWORK


  Tom I roz 1

  Kosmiczna Historia jest zstąpieniem Absolutu, pozytywną konstrukcją dopasowaną do zamknięcia cyklu. Kiedy po raz pierwszy stykasz się z Kosmiczną Historią, co zapewne ma teraz miejsce, spotkanie to przybiera formę konfrontacji z Twoimi własnymi, niezbadanymi założeniami dotyczącymi rzeczywistości. W tym celu, gdy stykasz się z tego rodzaju wiedzą, niezmiernie ważne jest abyś umiał zatrzymać swój umysł. Innymi słowy, dotyczy to Twojego umysłu koncepcyjnego. Jest to Twój umysł zdobytej wiedzy, ten, z którym masz do czynienia od urodzenia. Musisz nauczyć się wprowadzać swój umysł w stan zawieszenia i utrzymywać go w tym stanie. Poprzez medytację, powinieneś praktykować umiejętność zatrzymywania umysłu i zaznajamiać się z faktem, że zazwyczaj Twoje własne notoryczne i charakterystyczne myśli pojawiają się nawet bez Twojego udziału. To właśnie te notoryczne myśli są intruzem, który działa jak filtr nałożony na rzeczywistość. Ważnym jest zdanie sobie sprawy z faktu, że te myśli i koncepcje dotyczące rzeczywistości są jak zjawy, które pojawiają się automatycznie. Jednak to tylko zjawy. To tylko fantomy. Ważne jest również, aby uświadomić sobie, jak te myśli automatycznie i nieświadomie wprowadzają siebie same w przestrzeń postrzegania Twojej jawnej rzeczywistości. Dzieje się to w taki sposób, że Twoje zachowanie staje się tak naprawdę funkcją tych myśli i wzorców, których zasadniczo nie jesteś wcale świadomy. Tylko wtedy, kiedy naprawdę to zrozumiesz, będziesz w stanie otworzyć się na nowy rodzaj myśli i nową wizję rzeczywistości. W kwestii Kosmicznej Historii, prezentowany jest Tobie całkowicie nowy model rzeczywistości, nowa galaktyka i nowa metoda pojmowania, tak więc musisz być niezmiernie uważny tych najsubtelniejszych spraw a mianowicie natury umysłu a także tego co jest postrzegane oraz tego, w jaki sposób umysł przerabia to, co jest postrzegane. Wszystko rozpoczyna się wraz z zatrzymaniem umysłu i uzmysłowieniem sobie faktu, że umysł ukonstytuowany jest niezliczoną ilością koncepcji i dyrektyw, które mogą być wzajemnie połączone lub całkowicie oddzielone i które opierają się na niezbadanych założeniach dotyczących rzeczywistości. Naprawdę musisz zobaczyć na własne oczy i przekonać się, czym mogą być te założenia. Musisz naprawdę zobaczyć i uświadomić sobie, że jeśli chcesz wnieść wkład w kształtowanie modelu świata najpierw musisz wyjść poza niego.
  Musisz oderwać się od obecnego modelu świata, od Twoich nawyków myślowych i sposobów postrzegania rzeczy. Tylko w ten sposób możesz tak naprawdę uczynić siebie gotowym do rozważania nowych perspektyw lub nowych modeli rzeczywistości. Nieodłączną kwestią jest tutaj sprawa dyscypliny i wysiłku. Ewolucja osiągana jest przez wysiłek. Wysiłek jest ewolucją. Ewoluujesz swój umysł podając się świadomemu wysiłkowi dyscypliny i woli pojmowania. Musisz się starać, nie możesz przestać. Żadna dyscyplina nie ma swojego końca. Dopóki nie uzyskasz przejrzystego zrozumienia tych subtelnych zagadnień, właściwe zrozumienie Kosmicznej Historii będzie dla Ciebie niezwykle trudne. Jeśli nie kontrolujesz swojego umysłu jak możesz zobaczyć, czym naprawdę jest rzeczywistość?
  This item has been hidden
 • Uploads Play all

  This item has been hidden
to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...