36,659

YY 5164 小損样 (Artists Singing・Dancing・Instrument Playing・Talent Shows・Live Streaming)|藝人唱歌・跳舞・演奏・才藝表演

【楓晴 影片製作發放專頁】 : https://goo.gl/MLWLRL
【Charles Valentine Personal Youtube】: https://goo.gl/3h7F0R
【YY 5164 小損样 演唱歌曲清單】 : https://goo.gl/bg7tHI

╭=☆╯↬ ----------------------------------------------------------------------------------Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
YY主播:小損样 頻道ID:5164
Microphone : Neumann U87 Ai
Recording : ICON CUBE 4nano + Samplitude PRO X VST Plugins
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
YY 2924 文er 演唱歌曲清單 : https://goo.gl/agFAEV
YY 2086 風小箏(覃沐曦)演唱歌曲清單 : https://goo.gl/MxVBtS
YY 4578 小小呵 演唱歌曲清單 : https://goo.gl/mlBRH5
YY 2391 沈曼 演唱歌曲清單 : https://goo.gl/igxOfk
YY 4807 玄觴 演唱歌曲清單 : https://goo.gl/539WKg
YY 2085 諾詩 演唱歌曲清單 : https://goo.gl/ObbEbV
YY 4836 娜寶 演唱歌曲清單 : https://goo.gl/j9ZKXP
YY 2710 鴿寶 演唱歌曲清單 : https://goo.gl/0tHRDW
YY 2135 China 熊孩子 演唱歌曲清單 : https://goo.gl/5h3UsN
YY 2937 七小夕 演唱歌曲清單 : https://goo.gl/NzH4zR
YY 2103 苏仨 演唱歌曲清單 : https://goo.gl/oUaEai
YY 4823 菲儿 演唱歌曲清單 : https://goo.gl/OLusOI
YY 2523 珊珊 歌曲演奏清單 : https://goo.gl/yevVtz
YY 3585 VC 演唱歌曲清單 : https://goo.gl/YuCywy
YY 5172 文靜 演唱歌曲清單 : https://goo.gl/dQLUui
YY 23669 傾城 演唱歌曲清單 : https://goo.gl/ugic0F
YY 5164 小損样 演唱歌曲清單 : https://goo.gl/bg7tHI
YY 3594 畢加索 視頻清單 : https://goo.gl/EpmPec
╭=☆╯↬ ----------------------------------------------------------------------------------Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
【楓晴 影片製作發放專頁】 : https://goo.gl/MLWLRL
【Charles Valentine Personal Youtube】: https://goo.gl/3h7F0R
【YY 5164 小損样 演唱歌曲清單】 : https://goo.gl/bg7tHI

╭=☆╯↬ ----------------------------------------------------------------------------------Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
YY主播:小...
Play all

Loading...

to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...