14
Videá zo Základnej školy s materskou školou Milana Hodžu, www.zsmh.sk

Desatoro absolventa ZŠMH

Na akadémii pri príležitosti 80. výročia školy sme vám počas celého programu postupne predstavili desatoro absolventa ZŠMH formou krátkych anketových video dokrútok. Ak by ste si chceli dokumentárne dokrútky vidieť ešte raz, nájdete ich tu, na našom Youtube kanáli.

Desatoro absolventa ZŠMH:

1. Je slušným človekom
2. Má v sebe kus empatie, tolerancie, ale aj asertivity, koná prosociálne a zodpovedne
3. Dosahuje čo najlepšie vzdelávacie výsledky podľa svojich možností a schopností
4. Má dobré jazykové vybavenie, ktorého samozrejmosťou je nielen primerané ovládanie dvoch cudzích jazykov, ale aj dobré ovládanie štátneho jazyka slovom aj písmom.
5. Má zdravo sebavedomé vystupovanie a vie sa uplatniť v konkurenčnom stredoškolskom prostredí, zároveň je sebakritický, čestný a vie nadväzovať a udržiavať pevné priateľské vzťahy
6. Má primeraný kultúrny rozhľad a environmentálne cítenie
7. Vie zmysluplne využívať čas, má aktívny prístup k životu, chráni svoje zdravie
8. Hravo zvládne praktické používanie počítača, internetu, komunikácie a prezentácie
9. Ctí si tradície a kultúrne hodnoty našich predkov, dokáže spolupracovať s inými, ale zároveň si udržať vlastnú tvár
10. Pamätá si celý život, kam chodil do základnej školy, čo najdôležitejšie mu dala a rád sa do nej aj po rokoch vracia

Video dokrútky pripravil Peter Harum. Na anketách spolupracovali Andrej Gerba a Pavlína Gajanová. Hlas školy: Štefan Bučko. Účinkujú učitelia a deti ZŠMH.
Na akadémii pri príležitosti 80. výročia školy sme vám počas celého programu postupne predstavili desatoro absolventa ZŠMH formou krátkych anketových video dokrútok. Ak by ste si chceli dokumentárne dokrútky vidieť ešte raz, nájdete ich tu, na naš...
Play all

Loading...

to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...