44

התעללות בילדים – חידושים במחקר ובידע

מושב פתיחה: סוגיות בפגיעות מיניות בילדים
יו"ר-פרופ' צבי איזקוביץ', המכון לחקר החברה, אוניברסיטת חיפה

“40 Year Perspective on Child Sexual Abuse: What We Have Learned and Accomplished”
Prof. David Finkelhor, University of New Hampshire, USA

“Strategies Against Sexual Abuse in Institutions: Discourses, Research and Experiences in Germany Since 2010”
Prof. Sabine Andresen, Goethe-University Frankfurt, Germany

מגיבה: דר' דפנה טנר, בי"ס לעבודה סוציאלית ע"ש פאול ברוואלד, האוניברסיטה העברית בירושלים

דיון בהשתתפות הקהל

מושב 1: הזנחה והתעללות
יו"ר-פרופ' ורד סלונים-נבו, המחלקה לעבודה סוציאלית ע"ש שרלוט וג'ק שפיצר, אוניברסיטת בן גוריון

“Neglected Children: Controversies and Challenges”
Prof. Howard Dubowits, University of Maryland, USA

ד"ר כרמית כ"ץ, בי"ס לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, אוניברסיטת תל אביב

מגיב: פרופ' רמי בנבנישתי, בי"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד, אוניברסיטת בר אילן

דיון בהשתתפות הקהל

מושב 2: השלכותיה של אלימות במשפחה
יו"ר-פרופ' זאב וינשטוק, בית הספר לעבודה סוציאלית והמכון לחקר החברה אוניברסיטת חיפה
“The Highest Risk Kids in Ramsev County: The everyday Lives”

Prof. Jane Gilgun, University of Minnesota, USA

“Physical Violence in the Family: Children as Victims and Witnesses”

Prof. Eva-Maria Annerbäck, Linköping University, Sweden

מגיבה: פרופ' עינת פלד, בי"ס לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, אוניברסיטת תל אביב
דיון בהשתתפות הקהל


מושב סיום: התעללות בילדים בראי התרבות
יו"ר-פרופ' חאג' יחיא, בי"ס לעבודה סוציאלית ע"ש פאול ברוואלד, האוניברסיטה העברית בירושלים


“Culture and Context in Child Maltreatment”
Prof. Jill E. Korbin, Case Western Reserve University, USA


“Child Maltreatment and Child Protection System in Korea ”
Prof. Bong Joo Lee, Seoul National University, South Korea

מגיבה: דר' מיכל קומם, בי"ס לעבודה סוציאלית, המכללה האקדמית ספיר

פרופ' חאג' יחיא, בי"ס לעבודה סוציאלית ע"ש פאול ברוואלד, האוניברסיטה העברית בירושלים

דיון בהשתתפות הקהל
מושב פתיחה: סוגיות בפגיעות מיניות בילדים
יו"ר-פרופ' צבי איזקוביץ', המכון לחקר החברה, אוניברסיטת חיפה

“40 Year Perspective on Child Sexual Abuse: What We Have Learned and Accomplished”
Prof. David Finkelhor, University of New Hampshir...
Play all

Loading...

to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...