344

Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ

Chú Giải Kinh Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác
(dịch theo bản in lần thứ nhất của Hoa Tạng Phật Giáo Ðồ Thư Quán, Ðài Bắc, tháng 2, năm Dân Quốc 81 (1992))
Bồ tát giới đệ tử Vận Thành Hạ Liên Cư hội tập và kính chia thành chương mục
Chú giải: Kim Cang thừa tam muội da giới đệ tử Hoàng Niệm Tổ
Chuyển sang Việt ngữ: Bửu Quang tự đệ tử Như Hòa
Diễn đọc: cư sĩ Quảng Âm

Link đọc sách:
http://www.niemphat.net/Luan/chugiaivoluongtho.htm
Chú Giải Kinh Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác
(dịch theo bản in lần thứ nhất của Hoa Tạng Phật Giáo Ðồ Thư Quán, Ðài Bắc, tháng 2, năm Dân Quốc 81 (1992))
Bồ tát giới đệ tử Vận Thành Hạ Liên Cư hội tập v...
Play all

Loading...

to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...