7,407

Hội Thảo Chuyên Đề Giải Kinh bởi tiến sĩ Bob Utley

Tổng cộng có 19 video được đính kèm trong Hội Thảo Chuyên Đề Giải Kinh “Bạn Có Thể Hiểu Kinh Thánh” với tiến sẽ Bob Utley, giáo sư giải Kinh về hưu. Trong loạt video này, tiến sĩ Utley sử dụng phương pháp giải Kinh theo lịch sử - ngữ pháp. Phương pháp này cũng được sử dụng trong chú giải hướng dẫn- nghiên cứu Kinh Thánh “Bạn Có Thể Hiểu Kinh Thánh” của ông Cả hai chú giải Kinh và “Sách Hướng Dẫn Hội Thảo Chuyên Đề Giải Kinh,” cùng với một số hổ trợ và dụng cụ nghiên cứu Kinh Thánh khác đều có sẳn trên mạng, không tính phí trang www.freebiblecommentary.org
Tổng cộng có 19 video được đính kèm trong Hội Thảo Chuyên Đề Giải Kinh “Bạn Có Thể Hiểu Kinh Thánh” với tiến sẽ Bob Utley, giáo sư giải Kinh về hưu. Trong loạt video này, tiến sĩ Utley sử dụng phương pháp giải Kinh theo lịch sử - ngữ pháp. Phương ...
Play all

Loading...

to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...