1,348

COMP100_531

รวมวีดีโอของนักศึกษา ปีการศึกษา 2553 ภาคเรียนที่ 1 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้น
รวมวีดีโอของนักศึกษา ปีการศึกษา 2553 ภาคเรียนที่ 1 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้น
Play all

Loading...

to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...