3,139

நாமே மருத்துவர்! நமக்கு ஏன் மருத்துவர்

ஏதேனும் மருந்து மாத்திரைகள் உண்டுவிட்டு பிடித்த உணவை தவிர்த்து விட்டு இருப்பவர்களால் ஆரோக்கியமாக வாழ முடியாது. நம் உடலில் ஏற்படும் அனைத்து உபத்திரவங்களுக்கும் ஓரு காரணம் இருக்கும், அதனை கண்டுபிடித்து சரி செய்தால் மட்டுமே நிரந்தர தீர்வை பெற முடியும் என்பதனை புரிந்துக்கொள்ளுங்கள்.
ஏதேனும் மருந்து மாத்திரைகள் உண்டுவிட்டு பிடித்த உணவை தவிர்த்து விட்டு இருப்பவர்களால் ஆரோக்கியமாக வாழ முடியாது. நம் உடலில் ஏற்படும் அனைத்து உபத்திரவங்களுக்கும் ஓரு காரணம் இருக்கும், அதனை கண்டுபிடித்து சரி செய்தால் மட்டுமே நிரந்தர தீர்வை பெற முடியும...
Play all

Loading...

to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...