47,120

พญานาค

*พญานาค เป็น ราชาแห่งงู จัดเป็นเดรัจฉานด้วย เพราะมีลำตัวไปทางขวางและไม่สามารถบรรลุธรรมได้ แต่ก็จัดอยู่ฝ่ายสุคติภูมิ อยู่สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา นาคแบ่งออกเป็น 4ตระกูลใหญ่ คือ * ตระกูลวิรูปักษ์ พญานาคตระกูลสีทอง * ตระกูลเอราปถ พญานาคตระกูลสีเขียว * ตระกูลฉัพพยาปุตตะ พญานาคตระกูลสีรุ้ง * ตระกูลกัณหาโคตมะ พญานาคตระกูลสีดำ *พญานาคเกิดได้ทั้ง 4แบบ คือ แบบโอปปาติกะ เกิดแล้วโตทันที แบบชลาพุชะ เกิดจากครรภ์ แบบอัณฑชะ เกิดจากฟองไข่ แบบสังเสทชะ เกิดจากเหงื่อไคล สิ่งหมักหมม พญานาคชั้นสูงเกิดแบบโอปปาติกะ เป็นชนชั้นปกครอง ที่อยู่ของพญานาคมีตั้งแต่ในแม่น้ำ หนอง คลอง บึงต่างๆ ในอากาศ จนไปถึงสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา พวกพญานาคอยู่ในการปกครองของ ท้าววิรูปักษ์ ผู้ปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาด้านทิศตะวันตก เหตุที่มาเกิดเป็นพญานาคเพราะทำบุญเจือด้วยราคะ *************** * มก. ขุททกวัตถุขันธกะ เล่ม 9 หน้า 11 * มก. นาคสังยุต เล่ม 27 หน้า 556
*พญานาค เป็น ราชาแห่งงู จัดเป็นเดรัจฉานด้วย เพราะมีลำตัวไปทางขวางและไม่สามารถบรรลุธรรมได้ แต่ก็จัดอยู่ฝ่ายสุคติภูมิ อยู่สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา นาคแบ่งออกเป็น 4ตระกูลใหญ่ คือ * ตระกูลวิรูปักษ์ พญานาคตระกูลสีทอง * ...
Play all

Loading...

to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...