22,500

පැවැත්මෙන් ඔබ්බට භාවනා [2018 ජනවාරි][සිඩ්නි - ඕස්ට්‍රේලියාව]

2018 ජනවාරි මස 13 වන දින සිට 17 වන දින දක්වා ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිඩ්නි නුවර දී පැවැත්වූ "පැවැත්මෙන් ඔබ්බට" දින 5 ක භාවනා වැඩසටහන.

නිවන අරමුණු කරමින් සතර දැහැන් වඩා සම්මා සමාධිය පූර්ණය කරගැනීමට වඩන භාවනා කර්මස්ථාන.

ස්ථානය : Waldorf function centre, 2 City view road, Pennant Hills NSW 2120 (Sydney- Australia)
වේලාව : උදෑ: 09.00 සිට රාත්‍රී 08.00 දක්වා
දේශක : පූජ්‍ය වලස්මුල්ලේ අභය හිමි, පූජ්‍ය මහරගම කුමාර කාශප හිමි, පූජ්‍ය ධම්මදින්නා තෙරණිය.

සියලුම වැඩසටහන් සඳහා පිවිසෙන්න,
YouTube : https://www.youtube.com/nirapekshathwayemaga/playlists
Web Site : http://www.nirapekshathwayemaga.com/
Facebook : https://www.facebook.com/nirapekshathwayemaga

සියලු ලෝක සියලු සත්වයෝ නිබ්බාන පරම සුඛයෙන් සුඛිත තර වෙත්වා !!!
May you all attain the Supreme Bliss of Nibbana!!!
2018 ජනවාරි මස 13 වන දින සිට 17 වන දින දක්වා ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිඩ්නි නුවර දී පැවැත්වූ "පැවැත්මෙන් ඔබ්බට" දින 5 ක භාවනා වැඩසටහන.

නිවන අරමුණු කරමින් සතර දැහැන් වඩා සම්මා සමාධිය පූර්ණය කරගැනීමට වඩන භාවනා කර්මස්ථාන.

ස්ථානය : Waldorf function...
Play all

Loading...

to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...