48

EkoFond TV

  • plynari
  • 4 videos
  • 66 views
  • Last updated on Jul 20, 2011
Neinvestičný fond EkoFond (www.ekofond.sk) zriadila hlavná skupina SPP v roku 2007 za účelom napĺňania politiky Európskej únie v oblasti energetickej efektívnosti. Podpora fondu je určená pre všetky nepodnikateľské subjekty, pričom primárnou cieľovou skupinou sú najmä subjekty financované z verejných zdrojov a subjekty zaoberajúce sa verejnoprospešnými aktivitami, ako školy, nemocnice, sociálne a humanitárne organizácie či občianske združenia. EkoFond je zameraný na grantovú podporu projektov a vzdelávacích aktivít zameraných na zlepšenie parametrov energetickej efektívnosti a životného prostredia. Ďalšou oblasťou činnosti je spolupráca na partnerských projektoch, ktoré sú v súlade s účelom EkoFondu, a vlastné projekty, ako sú súťaže pre študentov a žiakov či vzdelávacie aktivity. Správna rada EkoFondu schválila rozpočet na rok 2010 na ďalšiu podporu programov a grantov v nasledovných oblastiach: zlepšenie energetickej hospodárnosti budov, kogenerácia a trigenerácia na báze zemného plynu, podpora progresívnych technológií na báze zemného plynu a podpora využitia stlačeného zemného plynu v doprave.
Neinvestičný fond EkoFond (www.ekofond.sk) zriadila hlavná skupina SPP v roku 2007 za účelom napĺňania politiky Európskej únie v oblasti energetickej efektívnosti. Podpora fondu je určená pre všetky nepodnikateľské subjekty, pričom primárnou cieľo...
Play all

Loading...

to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...