1,348

PUBA533

ฝึกใช้สื่อมัลติมีเดีย ในวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (รปม.) นำเสนอนโยบายในห้วข้อ "ถ้าฉันเป็นนายก"
ฝึกใช้สื่อมัลติมีเดีย ในวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (รปม.) นำเสนอนโยบายในห้วข้อ "ถ้าฉันเป็นนายก"
Play all

Loading...

to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...