81

Inventura Urbanismu 2018 - Památkové hodnoty v urbanistickém měřítku

KONFERENCE | 30.11.2018 | FA ČVUT PRAHA

Konference Inventura Urbanismu 2018 se zabývá podstatnými jevy a atributy vytvářejícími komplexní soubor památkových hodnot v kontextu urbánních celků. Výchozí myšlenkou je pojetí města jako nedělitelného kontinua, kde každá měřítková vrstva nese přiměřené významy. Na jedné straně architektonické objekty a jejich části, na druhé straně urbánní objekty a jejich části, jde jen o jedno prostředí viděné ze dvou měřítkových úrovní. Urbanistické hledisko primárně vychází ze zkoumání celku obce, tzn. vymezeného území zastavěného i nezastavěného.

Konference je součástí výzkumného projektu NAKI II
Původ a atributy památkových hodnot historických měst České republiky / DG16P02R025

1. PRÁVNÍ OTÁZKY PÉČE A OCHRANY HISTORICKÝCH SÍDLIŠŤ
Jak ovlivňuje právo stabilitu a variabilitu urbánních struktur z hlediska památkové péče?

Panelisté: Mgr. Bc. Aleš Roztočil, LL.M. (právník a soudce), doc. PhDr. Jiří Tomáš Kotalík, CSc. (historik umění), prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. (architekt, památkář, Bratislava) ad.

2. URBANISTICKÁ DIMENZE PAMÁTKOVÉ OCHRANY
„Jaké jsou podstatné jevy a atributy odrážející urbánní hodnoty historických jader měst?“

Panelisté: arch. Antonio Moro (urbanista, badatel, Barcelona), ing. arch. Jan Sedlák (architekt), doc. ing. arch. Miroslav Cikán (architekt), doc. Ing. arch. Lubica Vítková, PhD. (urbanistka, architektka, Bratislava), PhDr. Vítězslav Štajnochr, PhD. (etnograf, historik umění) ad.

3. LOKACE, ZAKLÁDÁNÍ A VYTYČOVÁNÍ MĚST
„Jaké znalosti a možnosti podmiňovaly lokaci, vyměření a vytyčení středověkých měst?“

Panelisté: André Loits, Ir. (inženýr, badatel, Belgie), Ing. Pavel Hánek, CSc. (geodet), Ing. arch. Ondřej Šefců (NPÚ ÚOP Praha), doc. Ing. arch. Dana Novotná (NPÚ ÚOP Brno) ad.

4. KAŽDODENNOST V HISTORICKÉM PROSTŘEDÍ MĚST
„Jaký význam mají památkové rezervace pro život současných měst?“

Panelisté: Mgr. Roman Fabeš (starosta Telče), prof. Ing. arch. Petr Hrůša, Ing. arch. Miroslav Vodák (spolek CBArchitektura), Bc. Libor Honzárek (předseda Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska) ad.

TERMÍN:
30.11.2018

MÍSTO:
Fakulta architektury ČVUT v Praze

POŘÁDÁ:
Ústav urbanismu, FA ČVUT v Praze

MEDIÁLNÍ PARTNERSTVÍ: ERA21
Akce se koná pod záštitou České komory architektů.
KONFERENCE | 30.11.2018 | FA ČVUT PRAHA

Konference Inventura Urbanismu 2018 se zabývá podstatnými jevy a atributy vytvářejícími komplexní soubor památkových hodnot v kontextu urbánních celků. Výchozí myšlenkou je pojetí města jako nedělitelného k...
Play all

Loading...

to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...