YouTube cho Báo chí

Tìm nhanh số liệu thống kê và video mà bạn đang tìm, cùng với nguyên tắc ghi nhận tác giả và phát sóng video.

Kiến thức cơ bản về YouTube

Sử dụng video YouTube phi thương mại trong báo chí

Quyền sở hữu và ghi nhận tác giả

Chủ sở hữu kênh YouTube kiểm soát các quyền đối với nội dung hiển thị trên trang web. Chúng tôi khuyến khích bạn liên hệ trực tiếp với họ nếu bạn tìm thấy video bạn muốn hiển thị và/hoặc tham chiếu. Khi hiển thị video YouTube trong chương trình phát sóng hoặc phân phối trên web, vui lòng cung cấp cả ghi nhận tác giả trên màn hình và bằng lời nói bằng cách hiển thị tên người dùng hoặc tên thật của chủ sở hữu nội dung hiện hành.

Liên hệ với chủ sở hữu kênh YouTube

Nhấp vào tên người dùng YouTube sẽ đưa bạn đến trang chính trên kênh của người dùng. Từ trang này, bạn có thể sử dụng hệ thống nhắn tin trên trang web của YouTube để liên hệ với chủ sở hữu kênh miễn là bạn đã đăng nhập tài khoản Google của chính bạn. Chỉ cần nhấp vào tab “Giới thiệu”, sau đó chọn “Gửi tin nhắn” và điền vào biểu mẫu điện tử.

Những điều đang xảy ra trên YouTube

Nếu có thêm bất kỳ câu hỏi nào về báo chí, hãy liên hệ media@youtube.com