Policyer och säkerhet

När du använder YouTube deltar du i en gemenskap av människor från hela världen. Alla nya, coola communityfunktioner på YouTube omfattar en viss nivå av tillit. Miljontals användare respekterar den tilliten och vi litar på att du också tar ansvar. Följ riktlinjerna nedan så bidrar du till att YouTube fortsätter att vara bra och kul för alla.

Du kanske inte gillar allt du ser på YouTube. Om du tycker att något innehåll är olämpligt kan du använda flaggningsfunktionen så att YouTubes personal kan granska det. Vår personal granskar flaggat innehåll dygnet runt alla dagar för att avgöra om det strider mot våra riktlinjer för communityn.

Här är några allmänna regler som gör att du slipper problem. Ta reglerna på allvar och följ dem. Försök inte att hitta kryphål eller att komma runt dem – försök istället att förstå dem och att respektera den anda i vilken de har skapats.

Nakenhet och sexuellt innehåll

YouTube ska inte användas för att sprida pornografiskt eller sexuellt explicit innehåll. Lägg inte upp videor med sådant innehåll på YouTube, även om det är en video där det är du själv som medverkar. Vi arbetar i nära samarbete med brottsbekämpningsorgan och anmäler utnyttjande av barn. Läs mer

Skadligt eller farligt innehåll

Publicera inte videor där andra uppmanas att göra saker som kan leda till allvarliga skador, i synnerhet barn. Videor där sådana skadliga eller farliga handlingar visas åldersbegränsas eller tas bort helt beroende på innehållet. Läs mer

Hatiskt innehåll

Våra produkter är plattformar där personer kan uttrycka sig fritt, men vi tillåter inte innehåll som uppmanar till eller tolererar våld mot individer eller grupper utifrån etniskt ursprung, religion, funktionsnedsättning, kön, ålder, nationalitet, veteranstatus eller sexuell läggning/könsidentitet, eller vars primära syfte är att väcka hat baserat på sådana kärnegenskaper. Det kan ibland uppstå gränsfall, men om innehållets primära syfte är att attackera en viss grupp människor så har gränsen överskridits. Läs mer

Våldsamt eller chockerande innehåll

Det är inte tillåtet att lägga upp våldsamt eller blodigt innehåll vars huvudsyfte är att vara chockerande, sensationellt eller överdrivet. Om du publicerar innehåll som kan verka stötande i ett nyhetsinslag eller en dokumentär måste du ge tillräckligt med sammanhang för att andra ska förstå vad som sker i videon. Uppmana inte andra att utföra våldsamma handlingar. Läs mer

Trakasserier och cybermobbning

Det är inte okej att lägga upp kränkande videor och kommentarer på YouTube. Om trakasserier tar formen av regelrätta attacker kan de rapporteras och tas bort. I andra fall kanske användare bara är irriterande eller småsinta, och då får du istället bara strunta i dem. Läs mer

Spam, vilseledande metadata och bedrägeri

Ingen gillar spam. Skapa inga missvisande beskrivningar, taggar, rubriker eller miniatyrbilder för att öka antalet visningar. Det är inte okej att lägga upp stora mängder innehåll utan målgrupp eller oönskat eller upprepande innehåll, inklusive kommentarer och privata meddelanden. Läs mer

Hot

Vi ser mycket allvarligt på företeelser som förföljelse, skuggning, hot, trakasserier, skrämsel, integritetskränkning, avslöjande av andra individers personliga uppgifter samt uppmuntran av våldshandlingar eller brott mot användarvillkoren. Den som ertappas med sådana handlingar kan bli avstängd från YouTube för all framtid. Läs mer

Upphovsrätt

Respektera upphovsrätten. Ladda bara upp videor som du skapat eller som du har tillåtelse att använda. Det innebär att du inte, utan nödvändigt tillstånd, ska ladda upp videor du inte skapat eller använda innehåll i dina videor som någon annan äger upphovsrätten till, t.ex. musikspår, delar av upphovsrättsskyddade program eller videor som skapats av andra användare. Besök vårt upphovsrättscenter för mer information. Läs mer

Sekretess

Om någon har lagt upp dina personliga uppgifter eller laddat upp en video av dig utan ditt samtycke kan du begära att innehållet tas bort enligt våra riktlinjer för sekretess. Läs mer

Identitetsstöld

Konton som skapas för att imitera en annan kanal eller individ kan tas bort enligt vår policy om identitetsstöld. Läs mer

Barnsäkerhet

Läs mer om hur vi skyddar minderåriga i YouTubes ekosystem. Vi har ett nära samarbete med brottsbekämpande organisationer, och vi anmäler faror för barn. Läs mer

Ytterligare policyer

Ytterligare policyer för olika ämnen. Läs mer

Om en YouTube-innehållsskapares beteende på och utanför plattformen kan skada användarna, communityn, anställda eller ekosystemet på YouTube kan vi anta åtgärder utifrån ett antal faktorer, inklusive men inte begränsat till, hur allvarligt deras beteende är och om det skadliga beteendet utgör ett mönster.
Våra åtgärder kan vara allt från att tillfälligt stänga av en innehållsskapares behörigheter till att avsluta kontot.

Din säkerhet är viktig för oss. Läs mer om YouTubes verktyg och resurser och få tips om många ämnen nedan.

Säkerhet för tonåringar

Här är några användbara verktyg och tips för hur du skyddar dig på YouTube. Läs mer

Begränsat läge

Filtrera bort potentiellt stötande innehåll som du inte vill se eller inte vill att familjen ska se. Läs mer

Självmord och självskadebeteende

Du är inte ensam. Du kan få anonym och kostnadsfri hjälp dygnet runt inom USA genom att ringa National Suicide Prevention Lifeline på +1-800-273-8255. Läs mer

Utbildningsmaterial

Här är några resurser som kan hjälpa dig och dina elever att skydda er online. Läs mer

Resurser för föräldrar

Verktyg och resurser som du kan använda för att hantera familjens upplevelse på YouTube. Läs mer

Ytterligare resurser

Mer praktisk information och resurser för YouTube-användare. Läs mer

Sekretess- och säkerhetsinställningar

Snabb åtkomst till sekretess- och säkerhetsinställningar. Läs mer

Policyer för rättsliga åtgärder

Information om våra policyer för borttagning och hur du skickar klagomål. Läs mer

Läs mer om hur du rapporterar innehåll på YouTube och hur vi ser till att våra riktlinjer för communityn efterföljs.

Rapportera en video

När, varför och hur innehåll ska flaggas. Läs mer

Rapportera en trakasserande användare

Här kan du rapportera direkt. Läs mer

Rapportera ett juridiskt klagomål

Här kan du rapportera direkt. Läs mer

Rapportera integritetsintrång

Berätta för oss om videor eller kommentarer på webbplatsen inkräktar på din integritet eller får dig att känna dig otrygg på något sätt. Läs mer

Andra alternativ för rapportering

När ditt problem inte kan lösas genom att flagga en video. Läs mer

Åldersgränser

Ibland strider inte en video mot våra riktlinjer, men den kanske inte är lämplig för alla och kan därför få en åldersbegränsning. Läs mer

Varningar angående riktlinjerna för communityn

Vad de innebär och hur vi hanterar dem. Läs mer

Uppsägning av konton

Vid allvarliga eller upprepade överträdelser av riktlinjerna för communityn kan kontot sägas upp. Läs mer

Överklaga videovarningar

Vad du ska göra om du får en varning. Läs mer