Om YouTube

Vi anser att alla förtjänar en röst och att världen blir en bättre plats om vi lyssnar, delar med oss och skapar gemenskaper genom våra berättelser.

Våra värderingar bygger på fyra faktorer som definierar vilka vi är.

Yttrandefrihet

Vi anser att alla ska vara fria att uttrycka sig, dela med sig av sina åsikter och uppmuntra till en öppen dialog. Vi anser också att kreativ frihet leder till nya röster, format och möjligheter.

Informationsfrihet

Vi anser att alla ska ha smidig och öppen tillgång till information och att video är ett viktigt verktyg för att utbilda, skapa förståelse och dokumentera både stora och små händelser i världen.

Möjligheten att lyckas

Vi anser att alla ska få chansen att upptäckas, skapa ett företag och lyckas på sina egna villkor, utan att hindras av grindväktare som bestämmer vad som är populärt.

Samhörighet

Vi anser att alla ska kunna hitta platser där de hör hemma, bryta med fördomar, gå över gränserna och finna personer som delar samma intressen.

The latest news from YouTube

Read the story Visit the YouTube Blog

Trending topics and videos on YouTube

Read the story Visit the Trends Blog