YouTube – informacje

Wierzymy, że każdy ma prawo do wypowiedzi, a świat staje się lepszym miejscem, gdy dzielimy się naszymi historiami i słuchamy tego, co mają do przekazania inni.

Nasze wartości opierają się na czterech podstawowych prawach, które określają, kim jesteśmy.

Wolność słowa

Wierzymy, że każdy ma prawo do swobodnego wyrażania swoich opinii i nawiązywania otwartego dialogu oraz że swoboda podczas tworzenia przyczynia się do powstawania nowych poglądów, formatów i możliwości.

Swobodny dostęp do informacji

Uważamy, że wszyscy powinni mieć łatwy i wolny dostęp do informacji, a filmy są narzędziem edukacyjnym o ogromnych możliwościach. Pomagają widzom zrozumieć wiele kwestii oraz umożliwiają dokumentowanie większych i mniejszych wydarzeń z całego świata.

Równość szans

Każdy powinien mieć szansę, by zaistnieć, stworzyć firmę i osiągnąć sukces na własnych warunkach. Wierzymy też, że to użytkownicy (a nie garstka wybranych osób) decydują o tym, co jest popularne.

Prawo do zrzeszania się

Naszym zdaniem każdy powinien mieć możliwość odnalezienia społeczności, która będzie go wspierać, pokonywania barier, przekraczania granic oraz spotykania się z ludźmi o podobnych zainteresowaniach i pasjach.

The latest news from YouTube

Read the story Visit the YouTube Blog

Trending topics and videos on YouTube

Read the story Visit the Trends Blog