Perihal YouTube

Semua orang berhak untuk berpegang pada pendapat mereka dan dunia akan bertambah baik apabila kita mula mendengar, berkongsi dan membina komuniti melalui cerita kita.

Nilai kita berdasarkan empat kebebasan penting yang membentuk identiti kita.

Kebebasan Bersuara

Semua orang berhak untuk bersuara dan berkongsi pendapat serta memulakan sesi dialog terbuka kerana kebebasan kreativiti akan menghasilkan pendapat, cara dan peluang yang tidak pernah wujud dahulu.

Kebebasan Maklumat

Semua orang berhak untuk mendapatkan akses mudah dan terbuka kepada maklumat kerana video merupakan wadah berkuasa untuk merangsang pendidikan dan pemahaman serta merakam setiap detik penting.

Kebebasan Memanfaatkan Peluang

Semua orang berhak untuk dikenali, membangunkan perniagaan yang berjaya mengikut prinsip sendiri dan menetapkan arah aliran tanpa disekat.

Kebebasan Menjadi Ahli

Semua orang berhak untuk mencari komuniti sokongan, mengatasi sekatan, menjangkau sempadan dan disatukan melalui minat yang sama.

The latest news from YouTube

Read the story Visit the YouTube Blog

Trending topics and videos on YouTube

Read the story Visit the Trends Blog