YouTube for Press

Malaman nang mabilis ang mga istatistika at video na hinahanap mo, kasama na ang mga alituntunin para sa pag-credit at pag-broadcast sa mga ito.

Mga mahalagang malaman sa YouTube

Di-komersyal na paggamit ng mga video sa YouTube sa press

Pagmamay-ari at credit

Kinokontrol ng mga may-ari ng channel sa YouTube ang mga karapatan sa content na ipinapakita sa site. Hinihikayat ka namin na direktang makipag-ugnayan sa kanila kung makakita ka ng video na gusto mong ipakita at/o i-reference. Kapag nagpapakita ng video sa YouTube sa isang broadcast o webcast, pakibigay ang parehong in-screen at verbal na attribution sa pamamagitan ng pagpapakita sa username o totoong pangalan ng naaangkop na may-ari ng content.

Pakikipag-ugnayan sa may-ari ng isang channel sa YouTube

Kapag na-click ang isang username sa YouTube, madadala ka sa pangunahing page ng channel ng user. Mula roon, magagamit mo ang on-site na sistema sa pagpapadala ng mensahe ng YouTube upang makipag-ugnayan sa may-ari ng channel hangga't naka-log in ka sa iyong sariling Google account. Mag-click lang sa tab na “Tungkol sa,” pagkatapos ay piliin ang “Magpadala ng Mensahe” at punan ang electronic na form.

Ano'ng nangyayari sa YouTube

Para sa anumang karagdagang tanong mula sa press, makipag-ugnayan sa press@google.com