Πνευματικά δικαιώματα στο YouTube

Τα πνευματικά δικαιώματα αποτελούν ένα σημαντικό θέμα για την κοινότητα του YouTube. Παρακάτω, μπορείτε να μάθετε πώς να διαχειρίζεστε τα δικαιώματά σας στο YouTube και να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον σεβασμό των δικαιωμάτων των άλλων χρηστών.

Υποβολή ειδοποίησης παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων

Ο πιο εύκολος τρόπος να ειδοποιήσετε το YouTube για φερόμενη παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων είναι συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα ιστού.

Υποβολή αντικοινοποίησης

Αν πιστεύετε ότι το βίντεό σας καταργήθηκε κατά λάθος, μπορείτε να υποβάλετε μια ηλεκτρονική φόρμα αντικοινοποίησης.

Βασικές πληροφορίες για τις προειδοποιήσεις παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων

Λάβατε προειδοποίηση παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων; Ενημερωθείτε για τον λόγο και τον καλύτερο τρόπο για την επίλυση του ζητήματος.

Ανάκληση αξίωσης παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων

Το YouTube δίνει τη δυνατότητα ακύρωσης για τυχόν αξιώσεις παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, εφόσον η ακύρωση προέρχεται από το πρόσωπο που υπέβαλε την αξίωση.

Διαφωνία για αξίωση Content ID

Αν λάβετε αξίωση Content ID που πιστεύετε ότι δεν είναι έγκυρη, μπορείτε να αμφισβητήσετε αυτήν την αξίωση.

Δείτε την κατάσταση του λογαριασμού σας

Δείτε την κατάστασή σας όσον αφορά τις Οδηγίες κοινότητας και τα πνευματικά δικαιώματα.

Επεξήγηση πνευματικών δικαιωμάτων

Δείτε ποιο περιεχόμενο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και σε τι διαφέρουν τα πνευματικά δικαιώματα από άλλες μορφές πνευματικής ιδιοκτησίας.

Αξιώσεις Content ID

Ρίξτε μια ματιά στον τρόπο με τον οποίο εντοπίζεται το υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα στο YouTube και τι μπορείτε να κάνετε αν λάβετε μια αξίωση.

Πώς λειτουργεί το Content ID

Μάθετε τα πάντα για ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται από τους κατόχους περιεχομένου, για να εντοπίζουν και να διεκδικούν το περιεχόμενό τους σε βίντεο YouTube.

Η ιστορία πίσω από την ορθή χρήση

Μελετήστε τη νομοθεσία και τις προϋποθέσεις που επιτρέπουν τη χρήση αποσπασμάτων υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα.

Creative Commons

Ενημερωθείτε σχετικά με έναν ειδικό τύπο άδειας ο οποίος επιτρέπει την εκ νέου χρήση περιεχομένου (εφόσον πληρούνται ορισμένες απαιτήσεις).