Zásady a zabezpečení

Když používáte YouTube, stáváte se součásti komunity lidí z celého světa. Každá nová funkce komunity YouTube vyžaduje určitou úroveň důvěry. Miliony uživatelů tuto důvěru respektují a věříme, že i vy budete odpovědní. Budete-li dodržovat následující pokyny, bude prostředí YouTube i díky vám zábavné a příjemné pro všechny.

Nemusí se vám líbit všechno, co na YouTube uvidíte. Pokud se vám bude něco zdát nevhodné, použijte funkci nahlašování a upozorněte zaměstnance YouTube. Naši zaměstnanci nahlášený obsah nepřetržitě kontrolují a zjišťují, zda nedochází k porušení pokynů pro komunitu.

Zde je několik základních pravidel, která vám pomohou vyhnout se potížím. Berte prosím tato pravidla vážně a dbejte na jejich dodržování. Nehledejte skuliny a nesnažte se pravidla obejít. Snažte se je pochopit a respektujte principy, na nichž jsou založena.

Nahota nebo sexuální obsah

Služba YouTube není určena ke zveřejňování pornografického materiálu a sexuálně explicitního obsahu. Pokud vaše video odpovídá tomuto popisu, nezveřejňujte ho na YouTube, a to ani v případě, pokud jste na videu vy sami. Upozorňujeme také, že úzce spolupracujeme s policií a případné zneužívání dětí nahlásíme. Další informace

Nebezpečný nebo škodlivý obsah

Nezveřejňujte videa, která nabádají jiné uživatele a zejména děti k věcem, které jim mohou přivodit vážné zranění. Videa zobrazující takové nebezpečné nebo rizikové jednání mohou být podle míry závažnosti omezena věkem nebo odstraněna. Další informace

Nenávistný obsah

Naše služby představují platformu pro svobodné vyjadřování. Nepodporujeme však obsah, který propaguje nebo schvaluje násilí proti jednotlivcům nebo skupinám na základě rasového nebo etnického původu, náboženství, postižení, pohlaví, věku, národnosti, služby v armádě nebo sexuální orientace/genderové identity, nebo obsah, jehož hlavním účelem je šířit nenávist na základě některé z těchto charakteristik. Hranice v těchto případech není vždy určena jasně, pokud ale video záměrně útočí na některou z uvedených skupin, rozhodně tuto hranici překračuje. Další informace

Násilný nebo explicitní obsah

Nelze zveřejňovat videa s násilnými nebo krutými záběry, jejichž záměrem je především šokovat, vyhledávat senzaci nebo které jsou samoúčelné. Pokud jsou násilné záběry součástí zpráv nebo dokumentu, poskytněte divákům dostatek informací, aby mohli obsah videa správně pochopit. Nenabádejte ostatní k násilným činům. Další informace

Obtěžování a kyberšikana

Na YouTube není povoleno vkládat urážlivá videa nebo komentáře. Jestliže obtěžování překročí určitou hranici a přeroste v úmyslný útok, můžete je nahlásit a bude odstraněno. Pokud vám někteří uživatelé přijdou nepříjemní nebo protivní, jednoduše je ignorujte. Další informace

Spam, zavádějící metadata a podvody

Nikdo nemá rád spam. Nevytvářejte zavádějící popisy, značky, názvy ani náhledy za účelem zvýšení počtu zhlédnutí. Není přípustné zveřejňovat velké množství necíleného, nechtěného nebo opakujícího se obsahu, včetně komentářů a soukromých zpráv. Další informace

Výhrůžky

Bereme velmi vážně bezohledné jednání, stalking, vyhrožování, obtěžování, zastrašování, narušování soukromí, zveřejňování cizích osobních údajů, podněcování k násilným činům nebo porušování Smluvních podmínek. Všem, kdo budou při těchto činnostech přistiženi, bude trvale zakázán přístup na YouTube. Další informace

Autorská práva

Respektujte autorská práva. Nahrávejte pouze vámi vytvořená videa nebo videa, k jejichž užití máte oprávnění. To znamená, abyste nenahrávali videa, která jste nevytvořili, a nepoužívali ve vašich videích obsah, ke kterému autorská práva vlastní někdo jiný (například hudební nahrávky, úryvky z programů chráněných autorskými právy či videa vytvořená někým jiným bez potřebného oprávnění). Další informace naleznete v našem centru autorského práva. Další informace

Ochrana soukromí

Pokud někdo zveřejnil vaše osobní informace nebo bez vašeho souhlasu nahrál video s vámi, můžete požádat o odstranění příslušného obsahu na základě našich pokynů k ochraně osobních údajů. Další informace

Předstírání jiné identity

Účty, které byly vytvořeny, aby se vydávaly za jiný kanál či osobu, mohou být podle našich zásad týkajících se předstírání jiné identity odstraněny. Další informace

Bezpečnost dětí

Zjistěte, jak chráníme nezletilé v ekosystému YouTube. Upozorňujeme také, že úzce spolupracujeme s policií a každé zneužívání dětí nahlásíme. Další informace

Další zásady

Další zásady vztahující se na jiná témata. Další informace

Pokud chování autora YouTube na platformě nebo mimo ni škodí našim uživatelům, komunitě, zaměstnancům nebo systému, budeme reagovat na základě různých faktorů, například intenzity škodlivosti či toho, zda má toto chování nějaký vzorec.
Můžeme reagovat několika způsoby, od pozastavení různých oprávnění až po ukončení příslušného účtu.

Vaše bezpečí je pro nás důležité. Níže si můžete prostudovat informace o různých nástrojích a zdrojích YouTube a získat tipy z různých oblastí.

Bezpečnost mladistvých

Zde je několik užitečných nástrojů a přátelských rad, jak zůstat na YouTube v bezpečí. Další informace

Omezený režim

Filtrování potenciálně nevhodného obsahu, který vy nebo jiní členové rodiny nechcete vidět. Další informace

Sebevražda a sebepoškozování

Nejste sami. Potřebujete pomoc? V USA se můžete obrátit na bezplatnou nonstop linku důvěry pro prevenci sebevražedného jednání: 1-800-273-8255. Další informace

Zdroje pro pedagogy

Zde je několik zdrojů, které pomohou vám i vašim studentům zajistit si bezpečnost online. Další informace

Zdroje pro rodiče

Nástroje a zdroje, které vám pomohou spravovat používání YouTube členy rodiny. Další informace

Další zdroje informací

Užitečné informace a zdroje pro uživatele služby YouTube. Další informace

Nastavení ochrany soukromí a bezpečnosti

Rychlý přístup k nastavení ochrany soukromí a zabezpečení. Další informace

Právní zásady

Informace o našich zásadách týkajících se odstranění obsahu podle zákona a o procesu odesílání stížností. Další informace

Podívejte se, jak lze nahlašovat obsah na YouTube a jak uplatňujeme pokyny pro komunitu.

Nahlásit video

Kdy, proč a jak nahlásit obsah. Další informace

Nahlásit uživatele porušujícího pravidla

Zde můžete přímo podat hlášení. Další informace

Odeslat právní stížnost

Zde můžete přímo podat hlášení. Další informace

Nahlásit porušení ochrany soukromí

Upozorněte nás na videa či komentáře, které narušují vaše soukromí nebo pocit bezpečí. Další informace

Další možnosti nahlášení

Co dělat, když nahlášení videa není pro váš problém nejvhodnější řešení. Další informace

Věková omezení

Některá videa neporušují naše zásady, ale nejsou vhodná pro všechny diváky. V takovém případě mohou být omezena věkem. Další informace

Sankce za porušení pokynů pro komunitu

O co se jedná a jak s nimi nakládáme. Další informace

Ukončení účtu

Vážné nebo opakované porušení pokynů pro komunitu může vést ke zrušení účtu. Další informace

Odvolání proti sankcím spojeným s videem

Co dělat, když je na váš účet uvalena sankce. Další informace