O YouTube

Jsme přesvědčení, že každý si zaslouží být vyslyšen a že svět je lepším místem, když nasloucháme ostatním, sdílíme své příběhy a s jejich pomocí budujeme komunity.

Naše hodnoty se zakládají na čtyřech základních svobodách, které určují, kým jsme.

Svoboda projevu

Věříme, že lidé mají mít možnost svobodně promlouvat, sdílet své názory a účastnit se otevřené diskuze a že tvůrčí svoboda umožňuje objevovat nové hlasy, formáty a možnosti.

Svoboda informací

Věříme, že každý má mít snadný, neomezený přístup k informacím a že video je mocným nástrojem pro vzdělávání, vzájemné porozumění a dokumentování světových událostí, ať už velkých či menších.

Svoboda příležitostí

Věříme, že každý má mít možnost být objeven, vybudovat si vlastní podnik a dosáhnout úspěchu podle svého, a že o tom, co je populární, rozhodují jen sami lidé.

Svoboda být součástí komunity

Věříme, že každý má mít možnost bořit bariéry, překonávat hranice, sdružovat se podle společných zájmů a najít si komunitu, která ho bude podporovat.

The latest news from YouTube

Read the story Visit the YouTube Blog

Trending topics and videos on YouTube

Read the story Visit the Trends Blog