Upload
0

Thien Tu Vien Giac

  • Le hoi Quan Am TVTL Vien Ngo - Duration: 27 minutes.

    • 2 years ago
    • 119 views
    Lễ hội vía Bồ Tát Quán Thế Âm tại Thiền Viện Trúc Lâm Viên Ngộ, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.
    (Biên tập Video : ĐNT - Nha Trang - Email : saobien815108@gmail.com)
Sign in to add this to Watch Later

Add to