7
Who is A2: Connect?
Who is A2: Connect?

We are all A2: Connect. We are the network of artists, teachers and everyone else interested in promoting the arts in education. That could also include: museum education officers; gallery educators; parents; or arts, education, heritage or cultural organisations.

We are a network of people sharing opportunities, knowledge and support, to educate young people creatively.

Pwy yw A2: Clymu?

Rydyn ni i gyd yn A2: Clymu. Ni yw’r rhwydwaith o artistiaid, athrawon a phawb arall sy’n ymddiddori mewn hyrwyddo’r celfyddydau mewn addysg.Gallai hynny gynnwys hefyd: swyddogion addysg amgueddfeydd; addysgwyr orielau; rhieni; neu gyrff yn y celfyddydau, mewn treftadaeth neu ddiwylliannol.

Rhwydwaith o bobol ydyn ni sy’n rhannu cyfleoedd, gwybodaeth a chefnogaeth, i addysgu pobol ifanc yn greadigol.
to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...