91
 • Mohammad Reza Shah Pahlavi Speech Persepolis 2500 Pasargade

  14,533 views 3 years ago
  آیین بزرگداشت کوروش در پاسارگاد در برابر آرامگاه بنیانگذار شاهنشاهی ایران، کوروش هخامنشی در روز ۲۰ مهر ماه انجام یافت. یکان‌ها و فرماندهان ارتش شاهنشاهی ایران و بزرگان کشوری و لشکری و ایران شناسان ارجمند که از سر تا سر گیتی فراخوانده شده بود در این آیین باشکوه در پاسارگاد ایستاده بودند. هلیکوپتر بر زمین نشست و اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر، علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی و والاحضرت ولیعهد رضا پهلوی پیاده شدند. با گام نهادن بر زمین پاسارگاد ۱۰۱ گلوله توپ شلیک شد و اعلیحضرتین و ولیعهد ایران آرام به سوی آرامگاه کوروش راه افتادند. پیش از آغاز سخنان شاهنشاه به هنگام شلیک گلوله‌های توپ شاهنشاه تاج گلی بر آرامگاه کوروش نهادند.

  سپس اعلیحضرت شاهنشاه ایران و علیاحضرت شهبانو در جایگاه ویژه ایستادند و شاهنشاه سخنرانی تاریخی خود را ایراد فرمودند. کوروش! شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه هخامنشی، شاه ایران زمین، از جانب من، شاهنشاه ایران، و از جانب ملت من، بر تو درود باد. در این لحظه پرشکوه تاریخ ایران، من و همه ایرانیان، همه فرزندان این شاهنشاهی کهن که دوهزار و پانسد سال پیش به دست تو بنیاد نهاده شد، در برابر آرامگاه تو سر ستایش فرود می‌آوریم و خاطره فراموش نشدنی تو را پاس می‌داریم همه ما در این هنگام که ایران نو با افتخارات کهن پیمانی تازه می‌بندد، ترا به نام قهرمان جاودان تاریخ ایران، به نام بنیانگذار کهن‌سال ترین شاهنشاهی جهان، به نام آزادی بخش بزرگ تاریخ، به نام فرزند شایسته بشریت، درود می‌فرستیم. سوگند یاد می‌کنیم که آن پرچمی را که تو دوهزار و پانسد سال پیش برافراشتی همچنان افراشته و در اهتزاز نگاه خواهیم داشت. سوگند یاد می‌کنیم که بزرگی و سربلندی این سرزمین را بعنوان ودیعه‌ای مقدس که گذشتگان ما به ما سپرده‌اند با اراده‌ای پولادین حفظ خواهیم کرد، و این کشور را سربلندتر و پیروزتر از همیشه به آیندگان خویش خواهیم سپرد. سوگند یاد می‌کنیم که سنت بشر دوستی و نیک‌اندیشی را که تو اساس شاهنشاهی ایران قرار دادی، همواره پاس خواهیم داشت و هم‌چنان برای مردم جهان پیام‌آور دوستی و حقیقت خواهیم بود. در این بیست و پنج قرن، کشور تو و کشور من، شاهد سهمگین ترین حوادثی شد که در تاریخ جهان برای ملتی روی داده‌است، و با این‌همه هرگز این ملت در برابر دشواری‌های گران سر تسلیم فرود نیاورد. در طول دوهزار و پانسد سال، هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد، تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند، بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای در آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند و در همه این مدت، علیرغم تیرگی‌ها، این سرزمین فروغ جاودان همچنان تجلی‌گاه اخلاق و کانون ابدی اندیشه باقی ماند. مشعلی که تو بر افروختی و در طول دو هزار و پانسد سال هرگز در برابر تندبادهای حوادث خاموش نشد، امروز نیز فروزان تر و تابناک تر از همیشه در این سرزمین نورافشان است، و فروغ آن همچون دوران تو، از مرزهای ایران زمین بسیار فراتر رفته‌است....

  https://mashruteh.org/wiki/...... Show less
  Read more
 • Mohammad Reza Shah Pahlavi Speeches Play all

  This item has been hidden
to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...